Connect with us

News

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ไขข้อข้องใจปัญหามิเตอร์น้ำมัน | O2O

Published

on

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ร่วมพูดคุยและวิเคราะห์ประเด็นหัวข้อ “มิเตอร์น้ำมัน” เพื่อไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหามิเตอร์น้ำมัน ในรายการฟังหูไว้หูออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD ดูคลิปเต็มได้ที่ Youtube หรือ ดูเนื้อหาบน O2O Forum

ในช่วงปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 มีการโพสคลิปวิดีโอทาง TikTok สถานีบริการที่เกิดเหตุคือ สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น สระบุรี โดยลูกค้าได้เข้ามาเติมน้ำมันเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมา และรู้สึกว่าเกจ์น้ำมันขึ้นไม่เป็นปกติ จึงขอให้ทางสถานีบริการดําเนินการ ตรวจสอบตามคลิปที่ปรากฏในโซเชียลมีเดีย โดยเมื่อบีบมือจ่าย 5 ลิตร 2 ครั้ง ได้ปริมาตรน้ำมันขาดไปประมาณ 25-30 มิลลิลิตร (หรือ 0.025 – 0.030 ลิตรต่อปริมาณน้ำมันที่ทดสอบ 5 ลิตร) ซึ่งพนักงานหน้าลานได้ชี้แจงว่ายังเป็นไปตามเกณฑ์ ใน “คู่มือการตรวจสอบและให้คํารับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิง” ของสํานักงานชั่งตวงวัด ที่กําหนดให้มี “อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด” หรือค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ได้สูงสุดของมาตรวัดนั้น ๆ ในการตรวจสอบระหว่างใช้งานสําหรับเชื้อเพลิงปริมาณ 5 ลิตรให้มีความคลาดเคลื่อนบวก/ลบได้ไม่เกิน 50 มิลลิลิตร (หรือ 0.050 ลิตรต่อน้ำมันที่ทดสอบ 5 ลิตร)

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องมิเตอร์น้ำมัน โดยระบุว่า ตามที่มีข่าวว่ามีผู้ร้องเรียนว่าปั๊มน้ำมันเติมน้ำมันไม่เต็ม 5 ลิตรนั้น กรมการค้าภายในได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นไปตามมาตรฐานโลกที่กำหนดว่าปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง 5 ลิตร มีค่าบวกลบ 50 มิลลิลิตร หรือไม่เกิน 1% ดังนั้น กรณีที่มีผู้บริโภคเติมน้ำมันไม่เต็ม 5 ลิตร อาจเกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น อุณหภูมิของน้ำมันเชื้อเพลิง แรงดันอากาศ และความจุของถังน้ำมันรถ เป็นต้น

รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าและบริการ ป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม คุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

กรมการค้าภายในได้ดำเนินการตรวจปั๊มน้ำมันไปแล้วกว่า 1.4 หมื่นปั๊ม 1.8 แสนหัวจ่าย ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา พบว่ามีการคลาดเคลื่อนทั้งบวก และลบ 19 ปั๊ม 40 หัวจ่าย แบ่งเป็นเติมไม่เต็ม 20 หัวจ่าย เติมเกิน 20 หัวจ่าย ซึ่งอัตราโทษกรณีจ่ายน้ำมันไม่เต็มปริมาณ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ กรมการค้าภายในได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์น้ำมันของสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ โดยยึดหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าจะได้รับปริมาณน้ำมันที่ถูกต้องตามความเป็นจริง

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี ยังฝากถึงผู้บริโภคว่า หากพบปั๊มน้ำมันเติมน้ำมันไม่เต็ม 5 ลิตร สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน โทร 1569 หรือร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชัน “พาณิชย์เตือนภัย” ซึ่งกรมการค้าภายในจะดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการกับปั๊มน้ำมันที่พบการฉ้อโกงต่อไป

นอกจากนี้ กรมการค้าภายในยังได้ออกมาตรการป้องกันมิเตอร์น้ำมันโกงน้ำมัน เช่น กำหนดให้สถานีบริการน้ำมันต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณที่เติมน้ำมัน กำหนดให้พนักงานเติมน้ำมันต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบปริมาณน้ำมันที่เติม และกำหนดให้สถานีบริการน้ำมันต้องติดป้ายแสดงราคาน้ำมันอย่างชัดเจน

สำหรับผู้บริโภคที่สงสัยว่ามิเตอร์น้ำมันของสถานีบริการน้ำมันโกงน้ำมันหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง ดังนี้

  • ตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่เติม โดยสังเกตปริมาณน้ำมันที่เติมก่อนและหลังการเติมน้ำมัน หากปริมาณน้ำมันที่เติมไม่ตรงกับความเป็นจริง อาจเป็นสัญญาณว่ามิเตอร์น้ำมันอาจมีปัญหา
  • ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน โดยสังเกตปริมาณน้ำมันที่เติมและราคาน้ำมันที่แสดงบนใบเสร็จรับเงิน
  • แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากพบปัญหามิเตอร์น้ำมัน สามารถแจ้งไปยังกรมการค้าภายใน เพื่อให้ตรวจสอบและดำเนินการต่อไป

ดูเนื้อหาบน O2O Forum

สอบถามการเข้าร่วมงานหรือติดต่อเข้าร่วมคอมมูนิตี้ธุรกิจจาก O2O

เข้าร่วมคอมมูนิตี้ของเรา
Website : o2oforum
Facebook : o2oforum
Community : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: