Connect with us

Published

on

สำนักข่าวโตโจ้นิวส์รายงาน วันนี้ 7 มกราคม 2564 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค. ) ได้ออกแถลง โดยในช่วงแรกได้กล่าวถึงเรื่องการออกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17) จำนวน 4 ข้อ เพื่อบังคับใช้ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด มีดังนี้

.

1.ให้เจ้าหน้าที่กวดขันเพื่อยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค ได้แก่

การสวมหน้ากากอนามัย , การล้างมือ , การรักษาระยะห่าง , การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย , ผู้ที่อยู่ในพื้นที่กักกันต้องยอมรับการกักตัว ตามระยะเวลาและสถานที่ที่กำหนดให้ , ต้องติดตั้งแอพหมอชนะ ควบคู่ไปกับแอพไทยชนะ

.

2.ยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่จำเป็นต้องมีมาตรการเข้มงวดยิ่ง

-ตรวจสอบและควบคุมการใช้เส้นทางเข้า-ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร , ระยอง ,ตราด , ชลบุรี , จันทบุรี

-ตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดเพื่อคัดกรองการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ และให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ติดตั้งแอพลิเคชั่น ‘หมอชนะ’

-ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางออกจาก ‘พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด’ ต้องมีการแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ เว้นแต่เป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้น

.

3.การปราบปรามและลงโทษผู้กระทำผิดอันเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรค กล่าวคือ กลุ่มที่กลุ่มที่ลักลอบขนแรงงานข้ามชาติ และกลุ่มที่อำนวยให้เกิดการเปิดบ่อนการพนัน

-กำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบ เพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามขั้นตอนของกฎหมาย

-แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลการดำเนินการและเสนอมาตรการป้องกัน

-ให้หน่วยงานความมั่นคงดูแลไม่เกิดการลักลอบเล่นพนัน หรือลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

-สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วร่วมในการสอดส่องการกระทำผิด

-แจ้งเบาะแสมาที่นายกฯ ผ่าน ศบค. ทำเนียบรัฐบาล

.

4.ผู้ฝ่าฝืนข้อกำหนดซึ่งออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มีโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือหากผู้ติดเชื้อจงใจปกบิดข้อมูลหรือแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าหน้าที่อันทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนและควบคุมโรคเป็นผลให้เชื้อโรคแพร่ออกไป อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าหนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ด้วย

.

โดย นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า

“ ต่อไปนี้หากเจ้าหน้าที่พบว่าใครที่ติดโรค Covid-19 และพบว่าไม่มีการติดตั้งแอพพลิเคชั่นหมอชนะ ก็จะถือว่าละเมิด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 17 ”

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: