Connect with us
Avatar

Published

on

โฆษก กทม. แถลง ให้ร้านอาหารใน กทม. ทุกประเภท Take away (สั่งกลับบ้านนั่งกินในร้านไม่ได้) ตั้งแต่เวลา 19.00 น. – 06.00 น. เลี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19 และเปิดปกติ 06.00 น. – 19.00 น. ตามมาตรการคุมเข้ม

ผู้​สื่อข่าว​โต​โจ้​นิว​ส์ราย​งาน​ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กรุงเทพมหานคร แถลงสถานการณ์ดควิด-19 ได้ระบุถึงร้านอาหารทุกประเภทในกรุงเทพมหานคร ต้องTake away (สั่งกลับบ้านนั่งกินในร้านไม่ได้) ตามช่วงเวลาที่กำหนด

Take Away 

– ช่วงเวลา 19.00-06.00 น. เหตุผล : ช่วงเวลานี้คนรับประทานในร้านอาหาร อาจใช้เวลานานกว่าคนในช่วงเวลาอื่น อาจเป็นปัจจัยในการแพร่ระบาด

-ช่วงเวลา 06.00-19.00 น. นั่งที่ร้านได้ตามปกติ แต่ต้องมีมาตรการเข้มข้น ห้ามดื่มสุรา

-ร้านต้อง คัดกรอง และ เก็บข้อมูล เว้นระยะ 1.5 เมตร เจ้าของร้านต้องควบคุมคิว 

-มาตรการเริ่มพรุ่งนี้เช้า 06.00 น. เช้า 5 ม.ค.64

-ร้านอาหารริมทาง หาบ เร่ แผงลอย (ส่วนใหญ่จะซื้อกลับบ้านอยู่แล้ว)

-ร้านอาหารทุกประเภท -บุฟเฟ่ต์-ชาบู-ในห้างฯ ไม่ได้มีการปิด แต่ต้องเปิดให้ถูกช่วงเวลาที่กำหนด

-ใช้ถึง 31 ม.ค.64 และจะมีการพิจารณาอีกที เพื่อให้เข้ากับกำหนดของทางรัฐบาล

ทั้งนี้ยังได้พูดถึงเรื่องสถานศึกษาขยายเวลา ปิดสถาบันการศึกษา จากเดิมถึง 17 ม.ค.64 เป็น 31 ม.ค.64

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: