Connect with us
Avatar

Published

on

ภายหลังจากการกลับมาแพร่ระบาดของ covid 19 ในด้านของการจัดคอนเสิร์ตมีหลายคอนเสิร์ตที่ถูกยกเลิกโดยเฉพาะล่าสุดกรณีที่คอนเสิร์ตดังที่เขาใหญ่ถูกยกเลิกกระทันหันเนื่องจากพบความเสี่ยงสูงคนแออัดทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียล 

เห็นแบบนี้แล้วก็สงสัยว่าหากจะจัดคอนเสิร์ตต้องมีมาตรการอย่างไรถึงจัดได้วันนี้โตโจ้นิวส์มีข้อมูลมาฝาก

ข้อปฏิบัติสําหรับผู้จัดงานโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

1.ให้มีระบบการคัดกรองผู้ให้บริการ/ผู้แสดงผู้ร่วมงานนักข่าว โดยประสานสถานที่จัดงานให้จัดเตรียมจุดคัดกรอง จุดลงทะเบียน คูหาแสดงสินค้าให้เพียงพอและจัดระยะห่างตามที่มาตรการกําหนดรวมถึง จัดพนักงานทําความสะอาดเพียงพอ

2. ให้ผู้ให้บริการ/ผู้แสดงสินค้าพนักงานจัดสถานที่ช่างแต่งหน้าช่างไฟนักดนตรีผู้ร่วมงานนักข่าวสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่จําเป็นสําหรับผู้ให้บริการ/ผู้แสดงสินค้า เช่น ถุงมือ แผ่นใสครอบหน้า (Face shield) เป็นต้น และรักษาระยะห่างระหว่างผู้เข้าชมงานอย่างน้อย 1 เมตร

3. จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สําหรับทําความสะอาดมือไว้บริการบริเวณต่างๆอย่างเพียงพอ

4 มีมาตรการลดความแออัดระหว่างที่จัดกิจกรรมเช่น

  • จํากัดจํานวนผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อคน การจัดคิวเข้าชมงานเป็นรอบ
  • กระจายจุดบริการต่างๆ เช่น จุดประชาสัมพันธ์ จุดเข้า-ออก จุดลงทะเบียน จุดบริการอาหารอาจจัดระบบลงทะเบียนล่วงหน้า จัดรูปแบบเวทีโดยใช้จอขนาดใหญ่ เพื่อให้การรับชมได้ทั่วถึงชัดเจนเพื่อลดความแออัด
  • ลดระยะเวลา หรือเหลื่อมเวลาเปิดและปิดการจัดแสดงดนตรีหรืออีเวนต์ หรือจัดให้มีการรับ – ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม

5. จัดให้มีมาตรการลดการสัมผัส งดการจับมือกับศิลปิน นักแสดง ปรับเปลี่ยนการจําหน่ายของที่ระลึกแบบออนไลน์ 6. ปรับรูปแบบการจัดการแสดงและจัดให้มีมาตรการรักษาระยะห่างเช่น ใช้ระบบการแสดงดนตรีออนไลน์ (Streaming) เข้ามาเพิ่มเติม จํากัดจํานวนนักดนตรี จัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม (Private group) จัดกลุ่มการชมงานแบบจัดกลุ่ม (Social bubble) เป็นตอน หรือจัดเวทีหรือสถานที่จัดงานแบบเรียบง่ายเพื่อลดระยะเวลาการเตรียมสถานที่และรื้อถอน ทั้งนี้ หากจัดงานแบบ Streaming ให้พิจารณาใช้แนวทางปฏิบัติด่านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สําหรับการถ่ายทํารายการภาพยนตร์และวีดีทัศน์ที่กําหนด

7. งดจัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสหรือใกล้ชิดหรือกิจกรรมที่ทําให้เกิดการรวมตัวของประชาชน เช่น การจับมือ การถ่ายรูปหมู่และจัดให้มีระบบการตรวจสอบจุดที่มีการรวมกลุ่มภายในงานและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการของผู้เข้าชมงานและผู้จัดแสดงสินค้า

8. ประชาสัมพันธ์มาตรการคําแนะนําในการป้องกันการแพร่ระบาดให้แก่ผู้เข้าร่วมงานและผู้ร่วมแสดงสินค้าให้ทราบล่วงหน้า 

ขณะที่ผู้เข้าร่วมงาน ควรสังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้งดการเข้าร่วมงานและพบแพทย์ทัน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร งดการรวมกลุ่ม และหลีกเลี่ยงการตะโกน รวมถึงล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ ก่อนและหลังใช้บริการ หรือหลังจากสัมผัสจุดสัมผัสร่วมหรือสิ่งของ เครื่องใช้เมื่อกลับถึงบ้านควรเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: