Connect with us

News

AI เข้ามาช่วยทำงานให้มนุษย์ได้จริงหรือ ?

Published

on

AI เข้ามาช่วยทำงานให้มนุษย์ได้จริงหรือ ? ในยุคปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีมากมายที่มีส่วนร่วมในการทำงาน ซึ่งนั่นหมายความว่า หากมีการนำมาปรับใช้จะสามารถนำมาทุ่นแรง หรือ ลดระยะเวลาในการทำงานที่ไม่จำเป็น เนื่องจากการเข้ามาของ AI อาทิเช่น ChatGPT, Claude, Gemeni และ อื่น ๆ อีกมากมาย

โดยที่ AI เหล่านี้เป็น Large Langauge Model (LLM) หรือเรียกว่า โมเดลภาษาที่เข้าใจภาษามนุษย์ นั่นหมายความว่า เราสามารถตั้งคำถาม และ AI จะให้คำตอบเสมือนเพื่อนร่วมงานคนนึงในองค์กรได้เลย ทำให้การทำงานยุคสมัยนี้หากมีการนำ AI เข้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จะทำให้มนุษย์สามารถโฟกัสกับงานที่ สร้าง Impact ได้มากกว่าเดิม

AI

ไม่ว่าจะเป็นการนำ Big Data มาดึง Insight (ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก) การทำ Analysis (การวิเคราะห์) หรือ การนำข้อมูลไปทำ Feature Extraction เพื่อนำไปพัฒนา Model ML (Machine Learning) เพื่อสอนให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ข้อมูลในมิติที่ลึกกว่าการวิเคราะห์ทั่วไป

และ ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำมากกว่าเดิม รวมไปถึงการนำมาสร้างเครื่องมืออย่าง Dashboard หรือ Report ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ Stakeholder (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) หรือ บุคคลทั่วไปสามารถย่อยข้อมูล และ เข้าใจได้ง่ายไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ ก็สามารถนำ Findings (ข้อค้นพบ หรือ สิ่งที่พบในข้อมูล) ไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้

ซึ่งได้มีบริษัทที่นำเอาข้อดีของเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามามีส่วนในขั้นตอนการทำงานมากขึ้น หนึ่งในนั้นคือ บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด ได้จัดตั้งฝ่าย DAIL (Durian AI Lab) ขึ้นมา และงานในฝ่ายนี้ ต่างมีผลงานที่น่าทึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้นคว้าหาข้อมูล,การจัดทำ Data ที่มีขนาดใหญ่ ให้มีความเข้าใจง่ายและเข้าถึงง่าย,หรือแม้กระทั่งการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาสร้าง Dashboard ให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญสาย Tech ก็สามารถนำข้อมูลไปประกอบการทำงานให้สำเร็จได้

DAIL (Durian AI Lab)

นอกจากนี้ฝ่าย DAIL ได้ทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำมากมาย อาทิเช่น GPO หรือ องค์การเภสัชกรรม (อภ.) โดยได้จัดทำ GPO Data Ecosystem, เป็นงานที่ DAIL ได้เข้าไปจัดการแผนผังการเดินทางของข้อมูลภายในองค์การเภสัชกรรม และ ร่างแผนผังการเดินข้อมูลร่วมกับเจ้าหน้าที่ GPO

เพื่อทำให้ การเดินทางของข้อมูลตั้งแต่ต้นทาง ไปยังปลายทางมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การรับข้อมูลประเภทเสียงของลูกค้า (VOC : Voice of customer) โดยนำข้อมูลนั้นไปเก็บเอาไว้ในที่ ๆ เหมาะสม สามารถดึงข้อมูลไปสกัด (Insight) เพื่อค้นพบความต้องการของลูกค้า และความต้องการของลูกค้าที่ยังไม่ถูกเติมเต็ม พอได้ผลสรุปออกมาจึงส่งต่อข้อมูลไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ ทีมอื่น ๆ เช่น ทีมการตลาด หรือ ทีม(คลัง) เพื่อปรับปรุงแผนการตลาด หรือ เพิ่มจำนวนสินค้า

ทั้งนี้ในฝ่ายก็ยังมีงานที่สนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคม หรือที่เรียกว่า NGO (Non-Governmental Organization) โดยการนำเอาเทคโนโลยีหรือเทคนิคต่าง ๆ ของ Data Science มาปรับใช้เพื่อสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร มีจุดประสงค์หลักในการทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์และประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน


บทบาทหน้าที่ของ NGO มีมากมาย อาทิ เช่น การพัฒนาชนบทและชุมชนในเมือง ส่งเสริมศักยภาพเด็กและสตรี คุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี และแรงงาน รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลสุขภาพของประชาชน เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานของภาครัฐอาจมีข้อจำกัดในการดำเนินการบางประการ จึงทำให้ NGO สามารถเข้ามามีบทบาทในการทำงานด้านนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า ซึ่งการนำเทคโนโลยีและเทคนิคของ Data Science มาใช้จะทำให้ข้อมูลมีความลึก กระชับ และ สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจ หรือที่เราเรียกว่า Data-Driven Decision Making

ไม่เพียงเท่านั้น เรายังร่วมงานกับบริษัทประกันภัยชั้นนำของประเทศนั่นก็คือ บริษัทมิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด ฝ่าย DAIL ร่วมกับ Doosoft (บริษัท ดูซอฟต์ จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัท Software house นำเอาความรู้ความเชี่ยวชาญในด้าน Tech, AI และ Machine Learning จัดทำ Application ร่วมกัน โดย Application นี้เป็นวิสัยทัศของ ผู้ก่อตั้ง บริษัทมิตรแท้ประกันภัย

โดยจุดมุ่งหมายของการสร้าง Application นี้ จะเป็น เครื่องมือของตัวแทน ที่สามารถประเมินความเสียหายของรถที่เกิดอุบัติเหตุได้แค่เพียงถ่ายรูปส่งเข้าไปในระบบ โดยไม่ต้องเรียกตัวแทนประกันให้เสียเวลาในกรณีที่เกิดเคสความเสียหายเล็ก ๆ ซึ่งในการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งจะยังต้องประเมินก่อนว่า เล็ก หรือใหญ่ เนื่องจากตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการพัฒนา หากเกิด อุบัติเหตุในช่วงนี้จะยังต้องใช้บริการจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทน แต่ทั้งนี้ในอนาคต ระบบจะต้องพัฒนาให้สามารถประเมินผลได้ทุกสภาพของ อุบัติเหตุ

อย่าลืมกดติดตามข่าวสารจาก Tojo News

https://today.line.me/th/v2/publisher/102232

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: