Connect with us

Highlight

3 พ.ค. เปิดขายเหล้า-เบียร์ ให้ซื้อกลับบ้าน ห้ามนั่งดื่มในร้าน ห้ามมั่วสุม

Published

on

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนด ตามมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6) โดยมีใจความสำคัญว่า นายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการต่างๆ ผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการทำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ตลอดจนการออกกำลังกายหรือดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรค ภายใต้บังคับข้อกำหนดว่าด้วยการห้ามออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคมเป็นต้นไป พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กล่าวว่า จากประเด็นดังกล่าว สามารถซื้อสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลับจากร้านจำหน่ายได้ แต่ไม่สามารถนั่งดื่มในร้าน เริ่มมีผลวันที่ 3 พฤษภาคม ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดในการออกคำสั่งยกเลิกการห้ามจำหน่าย ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยกำลังประชุม หารือกับผู้ว่าฯ ต่างๆ ขณะที่กรุงเทพฯ เป็นอำนาจของทางกทม.

พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา ย้ำว่า ศบค.ไม่ได้ห้าม และจะแถลงรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้ง และแม้เจ้าหน้าที่จะผ่อนปรนให้จำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลับจากร้านจำหน่ายได้ แต่ไม่สามารถดื่มที่ร้าน หรือมั่วสุมกัน เพราะอาจเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งตอนนี้ทุกคนยังต้องมีระยะห่างและสวมใส่หน้ากากอนามัย

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: