Connect with us

News

บุกถ้ำมังกร Central Group 2morrow Scaler รุ่น 7 พาล้วงลึกธรรมนูญครอบครัวจิราธิวัฒน์

Published

on

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 บจ. ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน ร่วมกับเหล่าพันธมิตร 2morrow Group และ FIRM ได้พาเหล่า 2morrow Scaler 7 พาบุกถ้ำมังกรต่อเนื่องหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้พาไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สัปดาห์นี้มาบุกถ้ำ Central Group หนึ่งในกลุ่มธุรกิจครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และขยายใหญ่เติบโตสู่ระดับโลก

2morrow Scaler หลักสูตรด้านการขยาย (Scale) ธุรกิจ ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ดีที่สุดในประเทศไทยสำหรับคนที่ต้องการสเกลธุรกิจจริง โดยเชื่อมโยงพันธมิตรที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้สร้างธุรกิจข้ามพรมแดนประเทศให้สำเร็จได้อย่าง Beyond Frontiers

คุณวิเชฐ ตันติวานิช ประธานกรรมการหลักสูตรและผู้ร่วมก่อตั้ง
ประธานกรรมการบริษัท มายด์ทูมาร์เก็ต จำกัด (BizzUp)

5 Generation การพัฒนาการของจิราธิวัฒน์
ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณสุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล หลานคนแรกของคุณเตียง จิราธิวัฒน์ ผู้มีบทบาทสำคัญในการบริหารกลุ่มธุรกิจจิราธิวัฒน์และธรรมนูญครอบครัว ตำแหน่งปัจจุบันคือ Head of Group Treasury and Corporate Finance ขึ้นมาพูดในหัวข้อ “ธรรมนูญครอบครัวจิราธิวัฒน์” พร้อมชี้ให้เห็นถึงการบริหารของเซ็นทรัล โดยเผยว่ากฎของครอบครัวต้องเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ เพราะถ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้คนจะไม่ยอมรับ ซึ่งธุรกิจของครอบครัวจิราธิวัฒน์นั้น เริ่มจากคุณเตียง จิราธิวัฒน์ ได้มาเปิดร้านขายของชำใกล้บริเวณที่อยู่อาศัย แล้วต่อมาได้ย้ายไปยังย่านเจริญกรุง โดยเป็นการทำธุรกิจร่วมกับคุณสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ ที่เป็นการขายหนังสือจากต่างประเทศ ภายหลังคุณสัมฤทธิ์เสียชีวิต คุณวันชัย จิราธิวัฒน์ ได้เข้ามาช่วยธุรกิจครอบครัว และได้มาเปลี่ยนการบริหารธุรกิจ แยก “ธุรกิจ” ออกจาก “ครอบครัว”

คุณสุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล Head of Group Treasury and Corporate Finance

โดยจุดเริ่มการพัฒนาของเซ็นทรัลนั้นเริ่มในปี 1947 มีการเปิด Central Trading Co. ที่เจริญกรุง ในปี 1956 ได้เปิด Central Wangburapa ปัจจุบันคือ Central Chaina World ส่วนปี 1964 เปิด Central Rajaprasong หรือ Central World ในปัจจุบัน จากนั้นปี 1968 เปิด Central Silom ต่อมาปี 1973 ได้เปิด Central Chidlom ที่เริ่มต้นสร้างแค่ 2 ชั้น แต่สามารถสร้างเป็น 7 ชั้นในปัจจุบันได้เพราะคุณสัมฤทธิ์มีการสร้างรากฐานไว้ตั้งแต่ต้น และในปี 1983 ได้มีการเปิด Central Ladprao ทำให้เกิด Central Pattana และโรงแรม จากนั้นในปี 1990 เป็นปีแรกที่โรงแรมเข้าตลาดหลักทรัพย์ และ 5 ปีต่อมา CPN ก็เข้าตลาดหลักทรัพย์ตามมา ซึ่งเป็นปีแรกที่คุณสุกุลยา Generation 3 เริ่มเข้ามาทำงาน  มีการแยกธุรกิจ Sport, B2S, TOPs และ Power Buy เพื่อขยายการค้าสู่ข้างนอกได้ ไม่ต้องรอห้างสรรพสินค้าเปิด

3 บอร์ดบริหาร โครงสร้างที่ทำให้จิราธิวัฒน์เติบโตอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันนี้มีสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด 242 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 Generation ซึ่งรุ่นที่มีคนทำงานมากที่สุดก็คือ Generation 3 ที่มีผู้ทำงานจำนวน 32 คน ที่มีการแบ่งแบบนี้เพราะในปี 1997 เกิดวิกฤติ ทำให้รู้ว่าทำธุรกิจแบบ Family Business ไม่ได้แล้ว แต่ต้องเป็น Family Business ที่มี Professional ดังนั้นการมีโครงสร้างการทำงานที่ชัดเจน เป็นระเบียบถึงทำให้ธุรกิจครอบครัวขนาดใหญ่ไปต่อได้ โดยจิราธิวัฒน์ได้แบ่งบอร์ดบริหารออกเป็นวงกลม 3 ด้านด้วยกัน

ด้านที่ 1 Family มี Family Board หรือ Family Council จะเป็นในเรื่องความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวซึ่งต้องมีการกำหนดและตกลงกันว่าใครจะเป็นผู้มีส่วนในเรื่องนี้ เพื่อดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งมีการเปลี่ยนวิธีคิดกันใหม่ที่ทำให้ทุกคนพอใจ

ด้านที่ 2 Ownership ได้มีการกำหนดแล้วว่าให้แต่ละคนหุ้นกันอย่างไร และมีการตั้ง CG Board ที่ดูแลการจัดสรรหุ้นอย่างชัดเจน ปัจจุบันมีผู้อยู่ในบอร์ดจำนวน 13 คน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ตัดสินใจในการลงทุนที่มีมูลค่ามากกว่า 3,000 ล้านบาท

ด้านที่ 3 Business สำหรับในส่วนนี้จะมี Executive Committee ที่เป็นคณะกรรมการบริหารที่มาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจ และตัดสินใจในการลงทุนที่มีมูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

โดยวงกลมทั้ง 3 วง จะเป็นโครงสร้างที่เชื่อมโยงกันหมด ซึ่งเป็นพื้นฐานของ Family Business ของตระกูลจิราธิวัฒน์ ที่สามารถทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

เหล่านักเรียนถ่ายรูปร่วมกับคุณสุกุลยา
คุณบอม โอฬาร วีระนนท์ CEO & Co-Founder DurianCorp.

Central Tham ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ

อีกช่วงที่สุดล้ำค่าคือการได้ฟังเรื่องราวจาก ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มเซ็นทรัล และคุณอัจฉรา วิสุทธิวงศ์รัตน์ Corporate Marketing & Aliance, Central Group ที่มาพูดคุยในหัวข้อ “Central Tham” และเผยถึงโครงการนี้ว่าเป็นโครงการที่ทุกคนในองค์กรเซ็นทรัลร่วมมือกัน “ทำ” ภายใต้แนวคิด Creating Shared Values (การสร้างคุณค่าร่วม) เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงานและสังคมอย่างยั่งยืน

ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มเซ็นทรัล

คุณชาติชายในปัจจุบันได้รับการมอบหมายให้ทำคือด้านการศึกษาและสังคม ซึ่งเซ็นทรัลทำมีแนวคิดการทำการศึกษาที่ดีมีคุณภาพจะประกอบไปด้วย หลักสูตรทางวิทยาศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาจีน คุณธรรม จริยธรรม โค้ชครู หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความรู้ อบรมเรื่องสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสถานศึกษา และทุนการศึกษา โดยเชื่อว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญจะทำให้ชาติไทยเจริญ เมื่อสังคมไทยเจริญก็จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเซ็นทรัลเพราะพวกเขาก็จะมาจับจ่ายใช้สอยในเซ็นทรัล ซึ่งปัจจุบันทาง Central Tham ได้สนับสนุนโรงเรียนมากมาย เช่น โรงเรียนจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศและมีการพัฒนาให้เป็นระบบมากขึ้นในปัจจุบัน

คุณอัจฉรา วิสุทธิวงศ์รัตน์ Corporate Marketing & Aliance, Central Group

นอกจากนี้ยังมีโครงการเพื่อช่วยให้คนพิการมีรายได้ มีความสุขในสังคม เกิดความเข้มแข็ง ในกลุ่มคนพิการและชุมชน เช่น การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ สมาคมคนพิการ จ.สระบุรี ที่สร้างรายได้สูงถึง 600,000 บาทต่อปี นอกจากนี้ ยังมีโครงการ Zero Waste Landfill ลดขยะมูลฝอย ทั้งการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก คัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง และไม่ทานอาหารเหลือทิ้ง นอกจากนี้ เซ็นทรัลยังเป็นห้างแรกที่มีจุดทิ้งขยะที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อแลกเป็นคะแนน The One Point ตามเซ็นทรัลสาขาต่าง ๆ และขยะเหล่านั้นได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการรีไซเคิล การผลิต ตลอดจนกระบวนการเกี่ยวเนื่องต่าง ๆ เช่น การนำขวดพลาสติกไปผลิตเป็นกระเป๋า การนำเศษอาหารไปแปลงเป็นปุ๋ยและแก๊สชีวภาพ เป็นต้น

Good Goods สร้างรายได้กลับสู่ชุมชน

อีกหัวข้อที่คุณรชดล ยิ่งพิสุทธิ์ ผู้จัดการทั่วไป แบรนด์ Good Goods (แบรนด์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผ่านการพัฒนาคุณภาพและออกแบบให้มีความร่วมสมัย) มาพูดคุยในหัวข้อ “Good Goods” ที่เริ่มต้นจากการนำความคิดสร้างสรรค์ไปผสานกับเอกลักษณ์ วัฒนธรรม หรือสิ่งดี ๆ ในชุมชน เพื่อสร้างเป็นสินค้า หรือบริการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะชุมชนนั้น ๆ และส่งเสริมให้เกิดการผลิตสินค้าภายใต้ Good Goods Brand โดยมีการวางแผนการตลาดและช่องทางจัดจำหน่าย ที่ร้าน Good Goods เพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความสุข

คุณรชดล ยิ่งพิสุทธิ์ ผู้จัดการทั่วไป แบรนด์ Good Goods
(แบรนด์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผ่านการพัฒนาคุณภาพและออกแบบให้มีความร่วมสมัย)

โสเหล่ กิจกรรมสุดเท่ของ 2morrow Scaler

หลักสูตร 2morrow Scaler รุ่น 7 ยังมีกิจกรรมโสเหล่ที่ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มได้มาแบ่งปันประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อน ๆ และให้คนได้รู้จักกันมากขึ้น ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของหลักสูตร 2morrow Scaler โดยในวันนี้แต่ละกลุ่มได้ส่งตัวแทนนักธุรกิจตัวจริงมาเล่าแบ่งปันประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นคุณกนกพร โพธิ์ศรี Owner Friendly Cash Co., Ltd. คุณวัชราทิตย์ เกษศรี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท รีพอร์ตเตอร์ เจอร์นี่ จำกัด คุณเพิ่มบุญ เอี่ยมสุภาษิต Founder & CEO Praln FinTech Co., Ltd. และคุณรุ่งโรจน์ แก้วกาญจนา Co-Founder, Managing Director บลน. ยูเนี่ยน เว็ลธ์ ซึ่งทั้ง 4 ท่าน ได้มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์สุดล้ำค่าที่หาฟังได้ใน 2morrow Scaler เท่านั้น

คุณกนกพร โพธิ์ศรี Owner Friendly Cash Co., Ltd.
คุณวัชราทิตย์ เกษศรี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท รีพอร์ตเตอร์ เจอร์นี่ จำกัด
คุณเพิ่มบุญ เอี่ยมสุภาษิต Founder & CEO Praln FinTech Co., Ltd.
คุณรุ่งโรจน์ แก้วกาญจนา Co-Founder, Managing Director บลน. ยูเนี่ยน เว็ลธ์

ประสบการณ์ดี ๆ แบบมีเงินก็ซื้อไม่ได้ (Money Can’t Buy) เช่นนี้ มีที่หลักสูตร 2morrow Scaler เท่านั้น

ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่

Website : 2morrowscaler, DurianCorp

Facebook : 2morrowscaler, DurianCorp

#2morrowScaler #2MS7

#DURIAN #2morrowGroup #FIRM #หลักสูตรผู้บริหาร

#สุกุลยาเอื้อวัฒนะสกุล #ธรรมนูญครอบครัวจิราธิวัฒน์

#อัจฉราวิสุทธิวงศ์รัตน์ #ชาติชายนรเศรษฐาภรณ์ #CentralTham

#รชดลยิ่งพิสุทธิ์ #GoodGoods

อ่านข่าวก่อนหน้าได้ที่

หลักสูตร 2morrow Scaler รุ่นที่ 7 ยกพลบุกถ้ำมังกรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: