Connect with us

On this day

๒๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Avatar

Published

on

ภาพจาก https://www.thairath.co.th

พระองค์เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบันของประเทศไทย เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี

รัชกาลที่ ๑๐ เมื่อยังทรงพระเยาว์
ภาพจาก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว – วิกิพีเดีย (wikipedia.org)

พระนามเดิมของพระองค์ เดิมว่า สมเด็จ พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ เทเวศรธำรง สุบริบาล อภิคุณูประการมหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศวรางกูร กิตติสิริสมบูรณ์สวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร ซึ่งเป็นพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียว ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พระองค์ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
เมื่อเวลา ๑๗ นาฬิกา ๔๕ นาที ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีสมโภช
เดือนขึ้นพระอู่ขึ้น ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ในวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๕
โดยสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงเป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์
ในเย็นวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๕ เช้าวันรุ่งขึ้น (๑๕ กันยายน) พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วางพระราชภัณฑ์ลงในพระอู่ตามพระราชประเพณี แล้ว พระมหาราชครู
เชิญสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ฯ ขึ้นพระอู่แล้ว พระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทเวียนเทียนครบรอบตามประเพณี สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้จัดขับไม้มโหรีขับกล่อมถวายพระพรในวาระนี้ด้วย
ในการนี้มีการถ่ายทอดเสียงในพระราชพิธีทางวิทยุไปทั่วประเทศ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงสำเร็จการศึกษาขั้นต้นในโรงเรียนจิตรลดา

ทรงเข้าศึกษาระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่โรงเรียนจิตรลดา
ภาพจาก https://www.thairath.co.th/content/792581

แล้วจึงเสด็จศึกษาต่อที่โรงเรียนคิงส์มีด ที่แคว้นซัสเซกส์
และโรงเรียนมิลฟิลด์ แคว้นซอมเมอร์เซท ที่ประเทศอังกฤษ

ขณะทรงไปศึกษาต่อที่โรงเรียนคิงส์มีด เมืองซีฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
ภาพจาก https://www.thairath.co.th/content/792581

จากนั้นพระองค์ได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนคิงส์สกูล ซิดนีย์ และ
สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการทหารดันทรูน กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย

ทรงเข้าศึกษาในวิทยาลัยวิชาการทหารดันทรูน กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย
ภาพจาก https://www.thairath.co.th/content/792581

ภายหลังการเสด็จกลับมาประเทศไทย ทรงรับราชการทหารและ ศึกษาต่อในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ ๔๖ พ.ศ. ๒๕๒๐ และทรงผนวช เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ จากนั้นพระองค์ทรงศึกษาที่คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รุ่นที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ และหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
จากประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓  ทั้งนี้ พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นพลเอกสามเหล่าทัพด้วยกัน
ได้แก่ พลเอกกองทัพบกไทย พลเรือเอกกองทัพเรือไทย และพลอากาศเอกแห่งกองทัพอากาศไทย

เมื่อรัชกาลที่ ๙ สวรรคตในวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ แล้ว พระองค์จะได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่
แต่ทรงขอผ่อนผัน เนื่องจากทรงต้องการร่วมไว้ทุกข์กับชาวไทย จนกว่าจะผ่านพระราชพิธีพระบรมศพ
ไประยะหนึ่งก่อน ในระหว่างนั้น พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี
จึงทำหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์โดยตำแหน่งไปพลางก่อน

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จัดประชุมวาระพิเศษตามรัฐธรรมนูญ เพื่อรับทราบการอัญเชิญพระองค์ขึ้นครองราชย์ และ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. เดินทางไปอัญเชิญพระองค์ขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม และพระองค์ทรงรับการอัญเชิญ ทรงให้เฉลิมพระปรมาภิไธยชั่วคราวว่า
“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย สายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์
สายสร้อยจุลจอมเกล้า เสด็จขึ้นประทับบนพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร
ทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎบนพระที่นั่ง
ภาพจาก https://images.app.goo.gl/1t4M25ejjucxje2RA

ต่อมา พระองค์โปรดให้ตั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ พระบรมมหาราชวัง 
มีการเฉลิมพระปรมาภิไธยตามพระสุพรรณบัฏว่า
“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

และมีพระปฐมบรมราชโองการว่า

” เราจะสืบสาน รักษา และ ต่อยอด
และ ครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุข
แห่งอาณาราษฎรตลอดไป “

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระโอรสและพระธิดาตามลำดับการสืบพระราชสันตติวงศ์ ได้แก่

 • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
  กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
  มหาวัชรราชธิดา
 • หม่อมเจ้าจุฑาวัชร มหิดล
 • หม่อมเจ้าวัชรเรศร มหิดล
 • หม่อมเจ้าจักรีวัชร มหิดล
 • หม่อมเจ้าวัชรวีร์ มหิดล
 • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
 • สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
ภาพจาก https://images.app.goo.gl/WP8z5jJ6FWNQQBFW7
เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ภาพจาก throne-hall-10.jpg (2000×1330) (campus-star.com)
แถวหน้าจากซ้าย หม่อมเจ้าจุฑาวัชร มหิดล หม่อมเจ้าวัชรเรศร มหิดล แถวหลังจากซ้าย หม่อมเจ้าวัชรวีร์ มหิดล หม่อมเจ้าจักรีวัชร มหิดล
ภาพจาก https://images.app.goo.gl/kwZETUaQEMVRt7Sv5

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2020 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: