Connect with us

On this day

๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘

Published

on

จากเฟซบุ๊ค โบราณนานมา | Facebook

๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘
พระองค์เป็นพระโอรสพระองค์ใหญ่ ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
กับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๔๖๘
ณ เมืองไฮเดลแบร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ได้รับพระราชทานพระนามจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ว่า

“หม่อมเจ้าอานันทมหิดล มหิดล”

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
มีสมเด็จพระเชษฐภคินีและสมเด็จพระอนุชา ๒ พระองค์ ได้แก่ 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
และพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เป็นพระบรมราชปิตุลาธิบดีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระองค์เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๘ แห่งราชวงศ์จักรี 
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘
ขณะที่มีพระชนมพรรษาเพียง ๙ พรรษา และประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ดังนั้น
จึงมีการแต่งตั้งคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพื่อทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน
จนกว่าพระองค์จะทรงบรรลุนิติภาวะ

พระองค์เสด็จนิวัตพระนครครั้งแรกภายหลังทรงราชย์เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๑
และครั้งที่สองเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ แต่ก่อนกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินกลับ
ไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพียง ๔ วัน พระองค์ก็ได้เสด็จสวรรคต
ด้วยทรงต้องพระแสงปืน เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ ณ ห้องพระบรรทม 
พระที่นั่งบรมพิมาน ภายในพระบรมมหาราชวัง 
รวมระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติทั้งสิ้น ๑๒ ปี

หนังสือ “เจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์” ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
ทรงบันทึกเหตุการณ์ในช่วงนี้เอาไว้ในหนังสือว่า

“ในปี ๒๔๗๗ เป็นปี ที่นำการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงมาในชีวิตของ “ราชสกุลมหิดล”
และนำความทุกข์ความกังวลมายังผู้ที่เจ้านายเล็ก ๆ ในราชสกุลนี้เคารพรักที่สุด
หลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ไม่นาน
สถานการณ์ทางการเมืองก็ไม่เรียบร้อยขึ้นมา”

“ระหว่างที่ประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย ขัดแย้งกับรัฐบาลหลายเรื่อง ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๔๗๗
ทรงมีราชโทรเลขถึงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ (พระอิสริยยศขณะนั้น)
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ว่าทรงสมัครพระราชหฤทัยที่จะสละราชสมบัติ”

“ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๔๗๗ มีข่าวในหนังสือพิมพ์ประเทศต่าง ๆ
รวมทั้งที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จะทรงสละราชสมบัติ
และว่าพระองค์เจ้าอานันทมหิดล อาจเป็นผู้สืบราชสันตติวงศ์ เขาลงด้วยว่าพระองค์เจ้าอานันทมหิดล
ประทับอยู่ที่โลซานน์ แม่ได้เขียนถึงสมเด็จพระพันวัสสาฯ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายนว่า“

“พวกหนังสือพิมพ์ก็เที่ยวตามหาตัว ทีแรกเขาหาไม่พบ เพราะไปหาชื่อสงขลา เขาไปหาผู้ดูแลนักเรียน
แกก็ไม่บอกให้ ก็เลยไม่พบ ทีหลังมีคนถ่ายรูปมาอีก ทีนี้เขาหาได้ เพราะไปถามที่ออฟฟิศ
ที่มีรายชื่อชาวต่างประเทศ เขามาขอถ่ายรูปเพราะที่ลอนดอน เขาส่งมาให้ถ่าย
หม่อมฉันเองไม่อยากให้เขาถ่าย แต่ผลสุดท้ายก็ต้องยอม เพราะเขาบอกว่าถ้าไม่ยอม
เขาอาจไปดักถ่ายนันทเวลากลับจากโรงเรียนก็ได้ แต่เขาอยากจะขออนุญาตเสียก่อน…”
แต่ชีวิตใหม่ของทุกคน ก็ไม่สนุกเสมอไป จากจดหมายของแม่ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๔๗๗
เราจะทราบได้ว่าการขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทำให้แม่มีกังวลเพียงไร“

…การที่นันทจะต้องไปเล่นละครเป็นกษัตริย์นะไม่ดีสำหรับเส้นประสาทเลยแต่เมื่อจำเป็นจริง ๆ ก็ต้องทำ…”

ข้อมูลจาก

บรรณานุกรม กัลยาณิวัฒนา นราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า.
เจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์. พิมพ์ครั้งที ๘. กรุงเทพฯ : มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๙.

จากเฟซบุ๊ค โบราณนานมา | Facebook

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: