Connect with us

On this day

20 กรกฏาคม 2353 หลังยุติการสู้รบในสงครามที่โบยากา โคลัมเบีย ประกาศเอกราชต่อสเปน

Avatar

Published

on

แต่เดิม สาธารณรัฐ โคลอมเบีย คือ ดินแดนที่ประกอบด้วยฟื้นที่ของ ประเทศโคลอมเบีย เวเนซุเอลา เอกวาดอร์ และปานามา ในปี พ.ศ. 2373 เวเนซุเอลาและเอกวาดอร์ ได้แยกตัวเป็นประเทศเอกราช
ทำให้ดินแดนในส่วนจังหวัด กุนดินามาร์กา แต่เดิม ได้กลายเป็น สาธารณรัฐโคลอมเบีย ในปัจจุบัน

ประเทศโคลอมเบีย (Colombia) ชื่อทางการคือ สาธารณรัฐโคลอมเบีย (República de Colombia)
เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ ทวีปอเมริกาใต้ 
มีอาณาเขตทางทิศตะวันออกติดต่อกับ เวเนซุเอลา และบราซิล 
ทางทิศใต้ติดต่อกับ เอกวาดอร์ และ เปรู 
ทางทิศเหนือจรด ทะเลแคริบเบียน 
ส่วนทางทิศตะวันตกติดต่อกับปานามาและมหาสมุทรแปซิฟิก

แผนที่ประเทศโคลอมเบีย ภาพจาก Colombia | People, Cities, & Facts | Britannica

“โคลอมเบีย (Colombia)” มีที่มาจากชื่อของนักเดินเรือสำรวจ ชาวเจนัว คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส 
ผู้ค้นพบดินแดนหลายส่วนในทวีปอเมริกาใต้

ฟรานซิสโก เด มีรันดา ภาพจาก
File:Francisco-de-miranda.jpg – Wikimedia Commons

ฟรานซิสโก เด มีรันดา นักปฏิวัติคนสำคัญ ผู้ได้รับการยอมรับนับถือจากคนในอเมริกาใต้เป็นอย่างสูง
เป็นผู้นำมาใช้เพื่อเรียกขานกลุ่มประเทศ “โลกใหม่” โดยเฉพาะ ดินแดนและอาณานิคมในทวีปอเมริกาทั้งหมด
ที่อยู่ภายใต้การปกครองของสเปนและโปรตุเกส

หลังจากอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนมาอย่างยาวนาน โคลอมเบียได้ประกาศเอกราชจาก สเปน
เมื่อ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2353 เป็น สาธารณรัฐโคลอมเบีย (República de Colombia)
โดยมีคำขวัญ “Libertad y Orden” หมายถึง เสรีภาพและความสงบเรียบร้อย

สงครามที่ โบยากา ภาพวาดของจิตกร Martín Tovar y Tovar
ภาพจาก Batalla de Boyaca de Martin Tovar y Tovar – Battle of Boyacá – Wikipedia

ต่อมา สถานภาพสาธารณรัฐแห่งนี้สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2373 เมื่อ เวเนซุเอลา และ เอกวาดอร์ ขอแยกตัวออกมา เป็นประเทศเอกราช ทำให้ดินแดนในส่วนที่เคยเป็นส่วนจังหวัดกุนดินามาร์กา (Cundinamarca) กลายเป็นประเทศใหม่ ในชื่อ สาธารณรัฐ นิวกรานาดา (República de la Nueva Granada)

เมื่อการรบที่ โบยากา ยุติลง ถือเป็นการประกาศอิสรภาพของโคลอมเบีย
ภาพจาก https://thebogotapost.com/wp-content/uploads/2019/08/independencia-copy.jpg

ต่อมา พ.ศ. 2406 สาธารณรัฐ นิวกรานาดา เปลี่ยนชื่อทางการของตนเป็น สหรัฐโคลอมเบีย (Estados Unidos de Colombia) และ ในปี พ.ศ. 2429 ก็ได้เปลี่ยนเป็นชื่อประเทศเป็นทางการของตนมาเป็น สาธารณรัฐโคลอมเบีย
โคลอมเบียในปัจจุบัน ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ
โดยฝ่ายบริหารมีอานาจมากที่สุดในโครงสร้างการปกครองประเทศ
ประธานาธิบดี ดำรงตำแหน่ง ประมุขของรัฐและหัวหน้าคณะรัฐบาล เป็นผู้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี
ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม
วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี (ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ)

อาคารรัฐสภา โคลอมเบีย
ภาพจาก El Capitolio Nacional (Bogotá, Colombia) 1 – Colombia – Wikipedia

รัฐสภาของโคลอมเบียเป็นระบบ 2 สภา (Bicameral Congress หรือ Congreso) ประกอบด้วย
(1) Senate หรือ Senado จำนวน 102 ที่นั่ง สมาชิกมาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม
วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี และ
(2) Chamber of Representatives หรือ Camera de Representantes จำนวน 166 ที่นั่ง
มาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

ระบบตุลาการ
ประกอบด้วยศาลสูงสุดที่มีอำนาจในระดับเดียวกัน 4 ศาล ได้แก่
(1) ศาลสูง Supreme Court of Justice หรือ เป็นศาลสูงสุดด้านคดีอาชญากรรม
(2) ศาลปกครอง Council of State ซึ่งเป็นศาลสูงสุดด้านกฎหมายปกครอง (court of administrative law)
(3) ศาลรัฐธรรมนูญ (Constitutional Court) และ
(4) คณะกรรมการกฤษฎีกา หรือ Superior Judicial Council
โคลอมเบีย ใช้ภาษาสเปน เป็นภาษาราชการ

ลักษณะภูมิประเทศแบบเทือกเขาสูงในแถบเทือกเขาแอนดีส โคลอมเบีย
ภาพจาก Nevado del tolima y sus frailejones – Colombia – Wikipedia

ภูมิอากาศ ของโคลอมเบีย พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นแบบอากาศร้อนชื้น
โคลอมเบียมี 2 ฤดูกาล คือ ฤดร้อน (verano) และฤดูหนาว (invierno)
ซึ่งจะมีฝนตก แต่ระดับความสูงของแต่ละฟื้นที่รวมทั้งเทือกเขาภายในประเทศ
เป็นตัวแปรสำคัญที่กำหนดภูมิอากาศในส่วนต่างๆของประเทศ ได้แก่

โคลอมเบีย มีพื้นที่ 1.1 ล้านตารางกิโลเมตร

 • 1) พื้นที่ร้อยละ 80 ของประเทศที่มีระดับความสูงไม่เกิน 1,000 เมตร
  มีภูมิอากาศอบอุ่น อุณหภูมิสูงเกินกว่า 24 องศาเซลเซียส
 • 2) พื้นที่ร้อยละ 10 ของประเทศที่มีระดับความสูงปานกลาง คือระหว่าง 1,000 – 2,000 เมตร
  มีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 7 – 24 องศาเซลเซียส
 • 3) ในพื้นที่ที่มีระดับความสูงเกิน 2,000 เมตรขึ้นไป อากาศจะยิ่งหนาวเย็นขึ้น
  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 12 – 17 องศาเซลเซียส

  พื้นที่ฝั่งตะวันตกของโคลอมเบีย ที่มีเทือกเขาแอนดีสพาดผ่านเป็นแนวยาวและมีประชากรหนาแน่นที่สุด เรียกว่า Andean Region จะมีฤดูร้อน 2 ช่วงคือ เดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม
  และเดือนกรกฎาคม -เดือนสิงหาคม
  ในขณะที่พื้นที่ทุ่งหญ้ายาโนส ทางฝั่งตะวันออก ค่อนไปทางใต้ ซึ่งเป็นที่ราบสำหรับ ปศุสัตว์
  และเกษตรกรรมจะมีฤดูร้อนเพียงช่วงเดียว คือตั้งแต่เดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม
  ช่วงเวลาที่เหลือของปี เป็นฤดูหนาว
 • ส่วนพื้นที่ป่าในส่วนของอะเมซอน ไม่มีรูปแบบภูมิอากาศที่ชัดเจน แต่มักมีฝนตกตลอดทั้งปี
โบโกต้า เมืองหลวงของโคลอมเบีย
ภาพจาก https://images.app.goo.gl/FJBFxrJ22kKQD41e9

กรุงโบโกตา เมืองหลวงของ โคลอมเบีย อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,640 เมตร
ส่วนที่เมือง เมืองการ์ตาเฆนา (Cartagena) มีฝนตกเกือบตลอดปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน
ฤดูกาลที่เหมาะสาหรับการท่องเที่ยว คือ ฤดูร้อนที่ไม่มีฝน ช่วงเดือนธันวาคม – มีนาค
ช่วงเดือนกรกฏาคม – เดือนสิงหาคม และ ช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม
ในกรุงโบโกตา จะเต็มไปด้วยงานเทศกาลและงานรื่นเริงต่างๆ

ภาพแสดงการเต้นรำในที่สาธารณะ
ภาพจาก https://cdn.britannica.com/17/90317-050-0D54F4A6/Street-theatre-performance-Plaza-de-Bolivar-Colom.jpg
 • ข้อมูลทั่วไปของประเทศโคลอมเบีย
 • วันชาติ 20 กรกฎาคม (วันประกาศเอกราช)
 • เมืองหลวง กรุงโบโกตา (Bogotá)ประชากร 47,704,427 คน (ที่มา: World Bank ปี พ.ศ. 2555)
 • การศึกษา ร้อยละ 90.4
 • เชื้อชาติ พลเมืองส่วนใหญ่เป็น
 • ลูกผสมสเปน อินเดียนแดง 58%
 • ผิวขาว 20%
 • ลูกผสมระหว่างผิวขาวกับนิโกร 14%
 • ผิวดา 4%
 • ลูกผสมระหว่างผิวดากับอเมอรินเดียน 3%
 • และอเมอรินเดียน 1%
 • ประชากรในโคลอมเบียนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 90 ศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 10
 • สกุลเงิน เปโซโคลอมเบีย (Colombian Peso; COP)
 • อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เท่ากับ 1,905.96 เปโซโคลอมเบีย (COP)
  (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 พ.ค. พ.ศ. 2557
  จากเว็บไซต์ธนาคารกลางแห่งโคลอมเบีย Banco Central de Colombia)
 • เวลา UTC/GMT -5 hours (ช้ากว่าประเทศไทย 12 ชั่วโมง)
 • เขตเวลา COT (Colombia Time)
มหาวิหารแห่งชาติ Our Lady of Las Lajas หรือ ที่เรียกกันทั่วไปว่า Las Lajas Shrine
ภาพจาก https://images.app.goo.gl/RRMgZ9GpTbp6mqMh8

ข้อมูลบางส่วนจากเฟซบุ๊ค รู้สะเด็ด เด็ดทุกวัน – Posts | Facebook

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2020 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: