Connect with us

Published

on

            จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจในหลายประเทศทั่วโลกเกิดภาวะวิกฤต เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมศิลปะและบันเทิงในประเทศออสเตรเลีย ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมศิลปะ และบันเทิงต่างออกมาเรียกร้องให้ทางรัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสดังกล่าวทำให้ต้องปิดสถานที่ทำการแสดงส่งผลให้ไม่เกิดรายได้ เพราะไม่มีงาน 

            เมื่อวันที่25 มิ.ย. 63 มีรายงานประชาสัมพันธ์กล่าวถึงเงินช่วยเหลือด้วยงบประมาณ250 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 5.31 ล้านบาท ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจบันเทิง อาทิ ผู้จัดงานเทศกาล คอนเสิร์ต เดินสายแสดง และอีเวนต์ต่างๆ สามารถลงทะเบียนเพื่อรับเงินช่วยเหลือได้สูงสุด 2 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 42.52 ล้านบาท และงบประมาณส่วนหนึ่งจะให้กับผู้ประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ มูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 1.06 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำหรับเริ่มการผลิตในช่วงหลังสถานการณ์คลี่คลาย นอกจากนี้รัฐบาลยังมีเงินให้กู้อีก 90 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 1.91 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนในการผลิตใหม่ๆ

โดยในวันนี้(26 มิ.ย. 63) พอล เฟลตเชอร์ (Paul Fletcher) รัฐมนตรีกระทรวงศิลปะของออสเตรเลีย เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีแห่งชาติ นำโดย “สกอตต์ มอร์ริซัน” นายกรัฐมนตรี และผู้นำของรัฐและดินแดนต่างๆ จะร่วมหารือเพื่อหามติให้ธุรกิจต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กลับมาเปิดอีกครั้งรวมไปถึงโรงละครเพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบันเทิงได้เกิดความเชื่อมั่น รวมถึงให้ธุรกิจเหล่านี้สามารถวางแผนการทำงานในอนาคตได้ง่ายขึ้น

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: