Connect with us
Avatar

Published

on

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข เผยนโยบายสิทธิบัตรทอง “มะเร็งรักษาได้ทุกที่ ที่มีความพร้อม”

ทั้งนี้นโยบายดังกล่าว เพื่อยกระดับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และทำให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพ มีความพร้อม ไม่แออัด และผู้ป่วยในไม่ต้องใช้ใบส่งตัวอีกต่อไป

ซึ่งนโยบายนี้จะเริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2564 โดยโรงพยาบาลของรัฐที่มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง สามารถให้บริการได้ทันที

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: