Connect with us

Published

on

การใช้มาตราการ Travel Bubble กำลังถูกพิจารณาใช้ในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมาตราการนี้เป็นการเปิดประเทศด้วยการท่องเที่ยวแบบคู่เดินทาง กับประเทศที่มีการควบคุมเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเดินทางเข้าประเทศเกาหลีได้โดยไม่ต้องแยกกักตัว 14 วัน

อย่างไรก็ดี นักท่องเที่ยวที่จะสามารถเข้ามาในประเทศได้ต้องตรวจเชื้อก่อนเดินทางมา และตรวจอีกครั้งเมื่อเดินทางกลับ

หนึ่งในประเทศที่กำลังพิจารณาในโครงการ Travel Bubble ของเกาหลีใต้ ก็คือ ‘ประเทศไทย’ นั่นเอง หากแต่ละประเทศมีความเห็นตรงกันกับมาตรการนี้ ผู้ที่เข้าเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้จะได้ถือพาสพอร์ตที่เรียกว่า “Immunity passports”

ทางลิมนัมโซ ผู้รักษาการประธานของบริษัท Incheon International Airport Corp. กล่าวว่า “เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ประเทศฮ่องกงและสิงคโปร์ได้ลงนามในข้อตกลง Travel Bubble แล้ว”

ในมาตราการ Travel Bubble นั้น มี 2 ประเทศแรกๆที่เปิดพรมแดนระหว่างกันก็คือ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: