Connect with us

Published

on


เมื่อวันที่ 18 ก.ย. สำนักงานอัยการสูงสุด ได้ออกเอกสารแถลงความคืบหน้าการพิจารณาสั่งคดี บอส อยู่วิทยา หรือนายวรยุทธ อยู่วิทยา โดยทางอัยการพิจารณาสำนวนพร้อมผลสอบสวนเพิ่มเติมทั้งหมดแล้วมีความเห็นโดยเอกฉันท์ โดย

ตามที่สำนักงานอัการสูงสุดได้แถลงข่าว เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เกี่ยวกับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะทำงานตามคำสั่ง ที่ พิเศษ/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ซึ่งมี นายสมศักดิ์ ติะวานิช รองอัยการสูงสุด เป็นหัวหน้าคณะทำงาน กรณีนายเนตร นาคสุข รองอัยการสูงสุด มีคำสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ หรือบอส อยู่วิทยา ผู้ต้องหา ในข้อหา ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนผู้อื่นถึงแก่ความตาย และต่อมา พลตำรวจโทเพิ่มพูน ชิดขอบรอง ผบ.ตร. ไม่แย้งคำสั่งดังกล่าว เป็นผลให้คำสั่งไม่ฟ้องเสร็จเด็ดขาด ตาม ป.วิอาญา มาตรา๑๔๕๑ ซึ่งคณะทำงานที่มีนายสมศักดิ์ ติยะวานิช รองอัยการสูงสุด เป็นหัวหน้าคณะทำงานได้เสนอความเห็นไปยังอัยการสูงสุดว่า แม้คดีดังกล่วจะมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องแล้ว แต่ปรากฎข้ออเท็จจริงทางคดีว่าผู้ต้องหาได้เสพยาเสติดให้โทษประเภทที่ ๒ (โคคาอีน) ด้วย แต่ยังไม่มีการดำเนิดดีใด ๆ กับผู้ต้องหาเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดดังกล่าว อีกทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งอาจเป็นพยานหลักฐานใหม่และเป็นพยานสำคัญ ที่จะพิสูจน์ให้ตาลลงโทษผู้ต้องหาได้ ซึ่งอัยการสูงสุดได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะทำงานดังกล่าว พร้อมกับได้มีคำสั่งที่ ๑๔๐๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ สิหาคม ๒๕๖๓ ตั้งคณะทำงานพิจรณาสำนวนคดีดังกลำว ตาม ป.วิอาญามาตรา ๑๔๗ โดยมี นายอิทธิพร แก้วทิพย์ รองอริบตีอัยการ สำนักงานคดีอาญา เป็นหัวหน้าคณะทำงานนายชาญชัย ชลานนท์นิวัฒน์ รองอริบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา นายอุทัย สังขจร เลขานุการรองอัยการสูงสุต นายประยุทธ เพชรคุณ อัยการพิเศษฝ้ายดตีอาญา ๓ นายนรา เขมอุดลวิทย์เลขานุการผู้ตรวจการอัยการ เป็นคณะทำงาน

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะทำงาน ได้ร่วมกันพิจารณาสำนวน และบันทึกความเห็นของคณะทำงนตามคำสั่งที่ พิศษ/๒๕๖๓ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ได้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวน สน.ทองหล่อ ทำการสอบสวนเพิ่มเติมหลายประเด็น และต่อมา ในวันที่ ๓ด สิงหาคม ๒๕๖๓ และวันที่ กันยายน ๒๕๖๓ พนักงานสอบสวนได้ส่งผลการสอบสวนเพิ่มเติมจนครบถ้วน

แล้ว ครั้น ต่อมาในวันนี้ (วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓) คณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาสำนวนพร้อมผลสอบสวนเพิ่มเติมทั้งหมดแล้วมีความเห็นโดยเอกฉันท์ ดังนี้

๑. คดีปรากฎพยานหลักฐานใหม่และเป็นพยานสำคัญแก่คดีซึ่งน่าจะทำให้ศาลลงโทษผู้ต้องหาได้จึงสั่งฟ้องนายวรยุทธ หรือบอส อยู่วิทยา ผู้ต้องหา ในข้อหาขับรถโดยประมาท เป็นเหตุให้เฉี่ยวชนผู้อื่นถึงแก่ความตายตาม ป.อาญา มาตรา ๒๙๓โดยแจ้งให้พนักงานสอบสวนนำตัว นายวรยุทธ หรือบอส อยู่วิทยา มาเพื่อฟ้องต่อไป

๒. คดีมีพยานหลักฐานทั้งปรากฏในสำผวนอยู่เติมและได้จากการสอบสวนเพิ่มเติม แน่นแฟ้น มั่นคง ว่าขณะเกิดเหตุ ผู้ต้องหา เสพโคเคนอันเป็นยาเสพติตให้โทษประเภทที่ ๒จึงเห็นควรสั่งฟ้องนายวรยุทธ หรือบอส อยู่วิทยา ผู้ต้องหา ในข้อหา เสพยาเสกติตให้โทษประเภทที่ (โคเคนหรือโดคาอีน) โดยผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๘ , ๔๑

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: