Connect with us

Published

on

         หัวเว่ย (Hauwei) บริษัทด้านเทคโนโลยีสัญชาติจีน และนับเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีชั้นนำลำดับต้นๆของโลก ที่มาพร้อมผลิตภัณฑ์แห่งสังคมนวัตกรรม อีกทั้งยังคงพัฒนาระบบต่างๆเพื่อมารองรับการใช้งานที่หลากหลาย

         ล่าสุดเมื่อวันพุธที่ผ่านมา (24 มิ.ย. 63) หัวเว่ย เปิดเผยว่าจากความสำเร็จของแบบจำลองการสอนทักษะดิจิทัลในชุมชนด้อยโอกาสในเคนยา จะถูกนำไปใช้อีก 5 ประเทศ รวมถึงฝรั่งเศส และฟิลิปปินส์ในอีก 2 ปี โดยแบบจำลองดังกล่าวอยู่ในโครงการ “ดิจิทรัก” (DigiTRuck) ซึ่งเปิดตัวเมื่อเดินกันยายน 2563 ที่ผ่านมา โดยเริ่มจากการฝึกทักษะดิจิทัลแก่ประชาชนในเขตชนบทของประเทศเคนย่า ซึ่งห้องเรียนจะถูกดัดแปลงมาจากรถบรรทุก

            ห้องเรียนทุกห้องของโครงการจะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ รวมถึงการเข้าถึงบรอดแบนด์ไร้สายทำให้เชื่อต่อกับทุกชุมชนที่ห่างไกลได้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ทั้งการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงซอฟต์แวร์สำนักงาน อีกทั้งวิธีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการค้นหา หรือทำงาน รวมไปถึงการพัฒนาทักษะต่อไปในอนาคตผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจากนี้ยังสอนวิธีการซื้อขาย และอบรมเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ เพื่อสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

            สโตน เหอ ประธานกรรมการบริหารหัวเว่ย เคนยา กล่าวว่าการเรีบนรู้ทักษะดิจิทัลก่อนการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) มีความสำคัญมากในช่วงนี้ เนื่องจากมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมการระบาดนั้นจะเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน รวมถึงการใช้ชีวิตที่ต้องพึ่งพาโลกออนล์มากขึ้น

            เคน หู รองประธานบริษัทหัวเว่ยกล่าวว่าโครงการดังกล่าวตั้งแต่เริ่มโครงการมา บริษัทได้ฝึกอบรมครู และนักเรียนไปแล้วกว่า 1,500 คนในเขตพื้นที่ชนบทของประเทศเคนยา แล้วในอนาคตจะวางแผนที่จะดำเนินโปรแกรมการสอนดังกล่าวในฝรั่งเศส ฟิลิปปินส์ และอีกสามประเทศในอีก 2 ปีข้างหน้า

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: