Connect with us

Published

on

หลังจากที่เมื่อวานนี้ 21 ก.ย. 63  กกต. ตรวจสอบการกู้ยืมเงินของพรรคการเมือง 32 พรรค ว่าผิดกฎหมายหรือไม่ ซึ่งพรรคอนาคตใหม่ผิดกฎหมาย และถูกยุบพรรคไปแล้ว แต่ 31 พรรคที่เหลือ มีการกู้ยืมเงิน จากหัวหน้าพรรค / กรรมการบริหารพรรคฯ ไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อคน ต่อพรรค ต่อปี ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยไว้ในคดียุบพรรคอนาคตใหม่ (ของพรรคอนาคตใหม่ เกิน 10 ล้านบาท)

จึงถือว่าการกู้ยืมเงินดังกล่าวของทั้ง 31 พรรคการเมือง “ไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย”

แต่วันนี้ 22 ก.ย. 63 อ.สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. ออกมาโพสต์สวนว่า..

ฟัง คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นาทีที่ 28.48 (ตอนยุบพรรคอนาคตใหม่) ระบุไว้ชัดเจนว่า..

“ไม่ว่าจะเป็นเงินจำนวนเท่าใดก็ตาม ย่อมถือว่าเป็นเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งสิ้น”

ดังนั้น หาก กกต. บอก กู้ยืมไม่ถึง 10 ล้านไม่ผิดกกต. กำลังจะมีปัญหาในอนาคต

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: