Connect with us

Social

มีกลุ่มกิจการอะไรบ้าง? ได้ผ่อนปรน ระยะ 2 หลังสธ.ประชุมเตรียมความพร้อม

Published

on

สธ.จัดประชุมเตรียมความพร้อมทางด้านสาธารณสุข ผ่อนปรนชุดใหญ่ 8 กลุ่มกิจการในระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข น.พ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะกรรมการและเลขานุการร่วมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมทางด้านสาธารณสุข เพื่อผ่อนปรนมาตรการจำกัดการประกอบกิจการ/จัดกิจกรรม ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ใน ระยะที่ 2

ทั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคม ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องใน 8 กลุ่มกิจการ และผู้แทนจากหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับ 8 กลุ่มกิจการประกอบด้วย
1.ร้านอาหาร/ภัตตาคาร
2.ห้างสรรพสินค้า
3.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เช่น การนวด/สปา
4.สถานเสริมความงาม
5.สถานบริการ fitness/สนามกีฬาในร่ม/โรงยิม
6.การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ในศูนย์ประชุม ในโรงแรม ภายในองค์กร
7.กองถ่ายทำภาพยนตร์/ถ่ายแบบ/ถ่ายคลิป และ
8.สวนสนุก/สวนน้ำ/สนามเด็กเล่น

ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาเกณฑ์ประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ รวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติได้จริงและครอบคลุมทุกมิติ จัดทำข้อมูลความพร้อมของกิจการและข้อเสนอต่างๆ เตรียมนำเสนอต่อ ศบค. ประกอบการพิจารณาในการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม ในระยะที่ 2 ต่อไป

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: