Connect with us

Published

on

รอดไม่รอด? ศาลรัฐธรรมนูณรับคำร้องตามที่ 51 ฝ่ายค้านยื่นวินิจฉัย ร.อ.ธรรมนัส ปมคดียาเสพติดในต่างประเทศ 


วันที่ 17 มิ.ย. 2563 ศาลรัฐธรรมนูญ เผยถึงกรณี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องของ 51 ส.ส.พรรคก้าวไกล ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง และมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ส.ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(10) และมาตรา 170 วรรคหนึ่ง(4) ประกอบมาตรา 160(6) และมาตรา 98(10) หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำรองแล้วเห็นว่า ส.ส. จำนวน 51 ราย ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร เข้าชื่อร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้ร้อง ขอให้ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส. และรัฐมนตรีของ ร.อ.ธรรมนัส นั้น กรณีจึงเป็นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคหนึ่ง และมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 วรรคหนึ่ง และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 (5) และ (9) จึงสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ พร้อมส่งสำเนาคำร้องให้ ร.อ.ธรรมนัส ผู้ถูกร้อง ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

ส่วนกรณีพิจารณาให้ ร.อ.ธรรมนัส หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. และรัฐมนตรีหรือไม่นั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องยังไม่มีเหตุอันควรสงสัยที่จะมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. และรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งว่า ร.อ.ธรรมนัส ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง

ที่ผ่านมา ร.อ.ธรรมนัส  ถูกจับจ้องจากพรรคตรงข้ามมาตลอด เนื่องด้วยตั้งแต่มีชื่อเป็นรัฐมนตรี ประวัติของ ร.อ.ธรรมนัส ก็ถูกขุดคุ้ยออกมาให้ได้ยินอยู่เรื่อยๆ ทั้งการถูกกล่าวหาว่ามีคุณสมบัติไม่เหมาะสม จากการเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ที่ประเทศออสเตรเลีย แม้เจ้าตัวจะปฏิเสธ แต่ก็มีหลักฐานคำตัดสินคดีจากประเทศออสเตรเลียที่ฝั่งตรงข้ามนำมาเปิดเผย รวมทั้งการถูกตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาปลอม การมีส่วนร่วมกับธุรกิจสีเทา แม้กระทั่งก่อนการอภิปรายก็ยังมีข่าวความขัดแย้งกับ ส.ส.ร่วมพรรค และและทำให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งล่าสุด ร.อ.ธรรมนัสเป็น ส.ส.ที่ได้รับคะแนนโหวตสนับสนุนน้อยที่สุด

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: