Connect with us

Highlight

ข่าวดี! ขึ้นทางด่วนฟรี นาน 15 ปี ทุกวันหยุดราชการ

Published

on

ข่าวดี! ขึ้นทางด่วนฟรี ทุกวันหยุดราชการ จนถึงปี 2578

กระทรวงคมนาคมได้ออกประกาศกระทรวงคมนาคมเพื่อยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันหยุดดังกล่าวตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 โดยมีทั้งหมด 17 คดี มูลค่าหนี้ 58,873 ล้านบาท โดยต่อสัญญาทางด่วน 3 เส้นทาง ให้หมดอายุพร้อมกันวันที่ 31 ต.ค. 2578 สำหรับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ในวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เริ่มตั้งแต่

– วันขึ้นปีใหม่ = 1 มกราคม
– วันมาฆบูชา
– วันจักรี
– วันสงกรานต์ = 13-15 เมษายน
– วันฉัตรมงคล = 4 พฤษภาคม
– วันวิสาขบูชา
– วันพีชมงคล
– วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี = 6 กรกฏาคม
– วันอาสาฬหบูชา
– วันเข้าพรรษา
– วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว= 28 กรกฎาคม
– วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ = 12 สิงหาคม
– วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร = 13 ตุลาคม
– วันปิยมหาราช = 23 ตุลาคม
– วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ = 7 ธันวาคม
– วันรัฐธรรมนูญ = 10 ธันวาคม
– วันสิ้นปี = 31 ธันวาคม

โดยมีด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่ยกเว้นเก็บค่าผ่านทางพิเศษของ 1. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่านฯ 2. ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่านฯ 3.ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่านฯ ทั้งนี้ ในระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ซึ่งเป็นช่วงกำหนดเวลาห้ามประชาชนเดินทางออกนอกเคหสถานตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น กทพ. จะจำกัดการให้บริการสำหรับทางพิเศษทุกสายทาง เว้นแต่รถที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดฯ

ขอบคุณข้อมูล Expressway , ปันโปร

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: