Connect with us
Avatar

Published

on

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิโครงการ คนละครึ่ง เฟสแรก สามารถขอใช้สิทธิเฟส 2 ต่อได้ แต่มีเงื่อนไข คือ คนที่ได้รับสิทธิเฟสแรก ต้องใช้จ่ายเงินที่ได้รับ 3,000 บาท ภายในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ให้ครบก่อน 

ส่วนในเฟส 2 กระทรวงการคลังจะมีปุ่ม หรือข้อความให้ผู้ลงทะเบียนเฟสแรกยืนยันว่าจะเข้าร่วมมาตรการต่อหรือไม่ ถ้าเข้าร่วมก็จะได้รับเงินในส่วนของเฟส 2

โดยผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิเฟส 2 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง คือ ไม่ได้รับเงิน 3,000 บาท เหมือนผู้ที่ได้รับสิทธิเฟสแรก ทั้งหมดจะมีความชัดเจนในเดือนธันวาคมนี้ ทั้งเรื่องวงเงิน และจำนวนสิทธิจะขยายเพิ่ม โดยจะต้องไปดูวงเงินงบประมาณที่ใช้ เบื้องต้นกระทรวงการคลังยืนยันว่ามีเม็ดเงินเพียงพอ

สำหรับเงินที่ใช้ในโครงการเฟส 2 นี้ เป็นเงินในส่วนของพระราชกำหนดเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูผลกระทบจากโรคโควิด-19 จำนวน 400,000 ล้านบาท ตอนนี้เหลือวงเงินที่นำมาใช้จ่ายประมาณ 200,000 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังต้องทำรายละเอียดเสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อพิจารณารายละเอียดก่อน

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: