Connect with us

Education

กยศ เผย 25 อันดับ สถานศึกษาที่มี วินัยดี ชำระหนี้กองทุน ดีที่สุด หลังจากปล่อยกู้ไปแล้ว กว่า 6.28 ล้านคน รวมเงินกู้ยืม 7.02 แสนล้าน

Avatar

Published

on

ภายหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎร​ มีมติเห็นชอบ​ ผ่านร่างกฎหมาย “กยศ.”
ไม่คิดดอกเบี้ย รวมถึงเบี้ยปรับ​ กรณีจ่ายล่าช้า
หลังจากที่ก่อนหน้านี้​ ตามกฎหมาย​ให้คิดดอกเบี้ยได้ในอัตรา 0.25%
โดยในขณะนี้พบว่า​ มีผู้ค้างชำระหนี้​ กยศ​ ถึง 3.4 ล้านคน​
เป็นเงิน 330,000 ล้านบาท

ล่าสุด​ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ​ กยศ. ได้เผยแพร่รายงานว่า
ปัจจุบันกองทุนฯ​ ได้ให้โอกาสนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ
ได้กู้ยืมไปแล้ว 6,284,005 ราย เป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 702,309 ล้านบาท
ประกอบด้วย
– ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษา/ปลอดหนี้ 986,668 ราย
– ผู้กู้​ ที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว 1,669,129 ราย
– ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,559,421 ราย และ
– ผู้กู้เสียชีวิต/ทุพพลภาพ 68,787 ราย

สำหรับปีการศึกษาล่าสุด พ.ศ.2565 มีนักเรียนนักศึกษาได้รับอนุมัติ
ให้กู้ยืม 638,132 ราย รวมเป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 38,879 ล้านบาท
ส่วนการชำระหนี้คืนในปีงบประมาณ 2565 กองทุนได้รับชำระเงินคืนแล้ว
กว่า 27,844 ล้านบาท(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2565)

นอกจากนี้ กยศ​ ยังได้เปิดเผยรายนามสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชน​ 25​ แห่ง​ ที่มีวินัยในการชำระหนี้ดีที่สุด
โดยมีลำดับมหาวิทยาลัยที่มีสถิตติผู้กู้ยืม​ มีวินัยสูงชำระหนี้ดีที่สุด
มีดังนี้
1. มหาวิทยาลัยพะเยา
2. มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4. มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7. มหาวิทยาลัยมหิดล
8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
15. มหาวิทยาลัยบูรพา
16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
17. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
18. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
22. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
23. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
24. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
25. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: