Connect with us

Environment

บ. ยักษ์เขียว จำกัด ที่ไม่จำกัดพื้นที่สีเขียว สร้างธุรกิจเกษตรไทยไปไกลทั่วโลก

Published

on

บริษัท ยักษ์เขียว จำกัด (YAK GREEN Co., Ltd.) เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด ที่เกิดจากความตั้งใจอยากจะทำให้โลกใบนี้ มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนทำการเกษตร ให้อยู่อย่างพึ่งพาอาศัยกันได้มากขึ้นมีรายได้เพียงพอ ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ

ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างอุตสาหกรรมใหม่และธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยตระหนักถึงความยั่งยืนของโลกใบนี้โดยใช้จุดแข็งของประเทศไทย ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งดิน น้ำ และพันธุ์พืช มรดกองค์ความรู้ ของปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชน และแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงสั่งสมให้ประเทศเรามานานหลายสิบปี ผสานกับ องค์ความรู้ของคนรุ่นใหม่ในเรื่อง Technology การบริหารจัดการ เครือข่าย เพื่อสร้าง Business Model ใหม่ๆ ที่แข็งแกร่ง

ความตั้งใจผสานความชอบรวมเป็นธุรกิจ

จากความชื่นชอบในธรรมชาติมาหลอมรวมทุกองค์ความรู้ในหลาย ๆ มิติ จึงเกิดเป็นธุรกิจ ซึ่ง “ยักษ์เขียว” เป็นธุรกิจแห่งอนาคตที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้คนมากมาย และคาดการณ์ว่าจะทำให้ผู้คนและประเทศมีรายได้เพิ่มมากขึ้น จากการที่สามารถปลูกต้นไม้ให้เป็นเงินได้ คุณโอฬาร วีระนนท์ CEO & Co-founder, Yak Green และ CEO & Co-founder, DURIAN ร่วมมือกับพันธมิตรหารือระดมความคิดกันว่า “จะมีวิธีการไหนที่ทำให้ชาวบ้านเขาได้เงินเลยตั้งแต่วันแรกที่ร่วมโครงการ”

ยักษ์เขียวจึงออกแบบธุรกิจที่เรียบง่ายแต่ได้ประโยชน์กับทุกภาคส่วนที่สนใจเรื่องการปลูกป่าเพื่อสร้างเป็นรายได้ ตัวอย่างเช่น ชาวบ้านมีที่ดินแต่ไม่มีเงิน ชาวบ้านมีความรู้ มีแรงและเวลา แต่ไม่มีตลาดรองรับ ยักษ์เขียว จึงให้ชาวบ้านทำในสิ่งที่ถนัดและเราจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนในเรื่องที่ไม่ถนัดอย่างเรื่องกฎหมาย เงินทุน และการค้าระหว่างประเทศ

ต้นไม้ไทยส่งออกไกลไปซาอุฯ

จากวิสัยทัศน์ของเจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอาซีซ อาล ซะอูด มกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ได้ทำให้ซาอุฯ มีการเติบโตขึ้นมาอย่างมากทั้งในแง่ธุรกิจและสังคม และมองว่าโอกาสทางธุรกิจระหว่างประเทศซาอุฯ กับประเทศไทยนั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านปิโตเลียม, การก่อสร้าง, โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ และที่สำคัญที่สุดคือโอกาสทางด้าน Green ที่จะทำให้ประเทศซาอุฯ เป็นสีเขียวภายใต้ Vision ของเจ้าชายคนปัจจุบัน ซึ่งทาง ยักษ์เขียว ได้ลุยตลาดซาอุดีอาระเบีย และกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ Gulf Cooperation Council (GCC) อย่างจริงจังนับตั้งแต่ฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทย และซาอุดีอาระเบีย ในรอบ 32 ปี โดยเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจไทยที่ได้ร่วมเป็นแขกของรัฐบาลซาอุเข้าร่วม The 1st Saudi – Thai Business Forum and Networking (Riyadh and Jeddah) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมกับคุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 3 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

ยักษ์เขียวร่วมกับเอกอัครราชทูต กรุงอาบูดาบี ปลูกต้นราชพฤกษ์ ในสวนสาธารณะ

เมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2565 ยักษ์เขียว ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ร่วมกับทีมประเทศไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ปลูกต้นราชพฤกษ์ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำชาติไทย รวมจำนวน 300 ต้น ในสวนสาธารณะ 3 แห่ง ในกรุงอาบูดาบี ได้แก่ Capital Park, Khalidiya Park และ Old Airport Park ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ในการสร้างถนนต้นไม้ของไทยในกรุงอาบูดาบี เพื่อเป็นสัญลักษณ์สำหรับการเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับยูเออีและวันชาติไทยในโอกาสเดียวกัน

เชื่อมทุกภาคส่วนเพื่อพาธุรกิจด้านเกษตรนวัตกรรม ต้นไม้ และภูมิสถาปัตย์ของไทยเติบโตไปด้วยกัน

ตลอดปี 2565 – 2566 ที่ผ่านมา ยักษ์เขียว ได้นำทีมไปสำรวจตลาด เชื่อมโยงพันธมิตร เจรจาการค้าในซาอุดีอาระเบีย และ GCC มากกว่า 10 ครั้ง รวมถึงการเข้าร่วมงานสำคัญ ๆ มากมาย เช่น การร่วมคณะกับคุณดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมภาคเอกชนชั้นนำของไทย ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2565, เข้าร่วมงาน Saudi Agriculture 2023, ทั้งเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงาน Thailand Mega Fair 2023 (13-16 ธันวาคม 2566) ที่จัดโดย Index Creative Village ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ฯลฯ และได้มีโอกาสร่วมประชุมรับฟังวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนมุมมอง กับผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนหลากหลายใน GCC ตลอดจนการศึกษาตลาดและลงมือทำอย่างจริงจัง จนสามารถลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ทั้งในระดับองค์กร และระดับเมืองกับทางซาอุดีอาระเบีย และยังทำงานร่วมกับหลากองค์กรทั้งในไทยและนานาชาติเพื่อสร้างโอกาสให้ธุรกิจไทยและภูมิภาคตะวันออกกลางร่วมกัน

ไม่มีนายทุนคนใดสามารถผูกขาดตลาดได้เพียงผู้เดียว

คุณโอฬาร วีระนนท์ มองว่าถ้าเราจะผลักดันด้านการเกษตรจริง ๆ ต่อให้เป็นคนตัวเล็ก แต่มีกลยุทธ์ที่ดี เราก็สามารถเติบโตและแข่งขันได้ ยักษ์เขียวเองก็เริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท แต่ก็สามารถโตได้ เราไม่ได้ถูกทุนผูกขาดครอบงำ  แต่อะไรที่รู้สึกว่าถูกกีดขวางจนเกินไปต้องมีเวทีในการพูดคุยโลกธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต ไม่ควรมองผู้อื่นเป็นเพียงแค่คู่แข่งอย่างเดียว จากเมื่อก่อนที่เรามองการตลาดโดยการวิเคราะห์คู่แข่ง (Competitors Analysis) แต่ในปัจจุบันยักษ์เขียว ขอใช้คำว่าวิเคราะห์ผู้เล่นในตลาด (Player Analysis) มากกว่า เพราะผู้เล่นสามารถพัฒนามุมมองได้หลากหลายกว่า เช่น อาจเป็นคู่ค้า เป็นพันธมิตร หรือเป็นคู่แข่งก็ได้

ยักษ์เขียวถือเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่ตั้งใจช่วยยกระดับเกษตรกรไทย เพื่อสร้างมาตรฐานด้านการเกษตรให้ก้าวไปอีกขั้น เพื่อคว้าโอกาส สร้างรายได้ จากการค้าระหว่างประเทศ และพัฒนาเกษตรกรไทย ให้กลายเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรนวัตกรรมร่วมกันในอนาคตอย่างแน่นอน

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของยักษ์เขียวได้ที่

Website : https://www.yakgreen.com
Facebook : https://www.facebook.com/YAKgreenchannel
YouTube : https://youtube.com/@yakgreenchannelofficial8424

อย่าลืมกดติดตาม Tojo News เพื่อพบกับข่าวสาร และบทความใหม่ ๆ จากเรา

Line Today TOJO NEWS , ToJoNews

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: