Connect with us

News

เหวียน ซวน ฟุก ประธานาธิบดีเวียดนาม ถูกกดดันให้ลาออกจากตำแหน่ง ภายหลังมีข่าวคอร์รัปชั่นสุดฉาวของผู้ใต้บังคับบัญชา

Published

on

หลังจากคณะกรรมาธิการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์ เวียดนาม ได้เรียกประชุมเป็นวาระเร่งด่วนพิเศษ กดดันให้ ประธานาธิบดีเหวียน ซวน ฟุก ของเวียดนาม ต้องประกาศลาออกจากตำแหน่ง หลังเกิดกรณีทุจริตของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาล ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 นายเหวียน ซวน ฟุก ประธานาธิบดีของเวียดนาม ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่ง หลังถูกกดดันอย่างหนัก ภายหลังจากคณะกรรมาธิการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ได้เรียกประชุมเป็นวาระเร่งด่วนพิเศษ ก่อนจะมีมติ พักงานประธานาธิบดี เหวียน ซวน ฟุก และ พิจารณาเรื่องการลาออก เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีอื้อฉาว เรื่องการคอร์รัปชันที่มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนเกี่ยวข้อง ซึ่งหลายคน เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของนายเหวียน ซวน ฟุก

รายงานข่าวระบุเพิ่มเติมว่า นอกจาก นายเหวียน ซวน ฟุก ในวัย 68 ปี จะถูกกดดันให้ลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีแล้ว ยังต้องลาออกจากตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการโปลิตบูโร คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมาธิการส่วนกลาง ตลอดจน ตำแหน่งประธานสภากลาโหมและความมั่นคงแห่งชาติ

นายเหวียน ซวน ฟุก เริ่มเข้าสู่เส้นทางการเมืองจากระดับท้องถิ่นเมื่อปี 2522 ก่อนจะเข้าสู่การเมืองระดับชาติเมื่อปี 2549 ต่อมาได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการโปลิตบูโร และ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเวียดนาม ระหว่างปี 2549-2564 จนกระทั่ง ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีในปี 2564 ก่อนจะเกิดเรื่องอื้อฉาวจนทำให้ต้องลาออกจากตำแหน่งในที่สุด.

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: