Connect with us

News

นายสิริพงศ์ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการชี้ ! ไม่ได้ห้ามนักเรียนติด 0 ร. มส.

Published

on

สิริพงศ์

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการได้ชี้แจงกรณีที่ผู้อำนวยการโรงเรียนอ้างคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ห้ามนักเรียนติด 0 ร. และ มส. และให้เกรด 1 ทุกคน โดยเขายืนยันว่านโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ห้ามให้เกรด 0 ร. และ มส. กับนักเรียน และว่ามีเหตุผลที่เหมาะสมที่จะให้เกรดดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างการให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และกิจกรรมทางการศึกษาอื่น ๆ มากกว่าการวัดคะแนนสอบ

นายสิริพงศ์

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ สพฐ. ได้ทำหนังสือซักซ้อมความเข้าใจไปยังผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อติดตามให้เกรด 0 ร. และ มส. โดยยืนยันว่ามีเกณฑ์การให้ มส. เช่น เด็กไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน หรือมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 จะถูกให้ มส. และถูกแก้ไขตามขั้นตอนที่กำหนด อย่างไรก็ตาม มีปัญหาในบางโรงเรียนที่ปล่อยให้นักเรียนติด 0 ร. และ มส. ข้ามปี ข้ามเทอม ทำให้เด็กเสียโอกาสการศึกษา

นายสิริพงศ์กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมินผลการเรียนของสพฐ. โดยให้ความสำคัญมากกว่าการสอบกลางภาคและปลายภาค และมีสัดส่วนที่แตกต่างกัน โดยเขาขอให้ทำการปรับปรุงให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้นๆ เพื่อไม่ให้เกิดภาระในการข้ามเทอมและเสียโอกาสการเรียนรู้

สรุปถึงเนื้อหาของคำชี้แจงของนายสิริพงฌ์ นี้คือการยืนยันว่านโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไม่ห้ามให้เกรด 0 ร. และ มส. และเน้นความสำคัญของการปรับปรุงระบบการประเมินผลเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และกิจกรรมทางการศึกษาอื่น ๆ มากกว่าการวัดคะแนนสอบ เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้อย่างครบถ้วนในระหว่างภาคเรียน

อย่าลืมกดติดตามข่าวสารจาก Tojo News

https://today.line.me/th/v2/publisher/102232

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: