Connect with us

Politics

สรุปชัด! 180​ วัน​ ช่วงเลือกตั้ง​ ห้าม​ และ​ ไม่ห้าม​ อะไรบ้าง? ไม่ใช่แค่นักการเมือง!!

Avatar

Published

on

กกต.เผย​ ข้อ​ ทำได้ – ทำไม่ได้ ในห้วงเวลา 180 วัน ผู้สมัคร พรรคการเมือง​ ผู้ดำรงตำแหน่งการเมือง และหน่วยงานของรัฐ

ผู้​สื่อข่าว​โต​โจ้​นิว​ส์ราย​งานว่า​ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้โพสต์แนวทางการปฏิบัติและข้อควรระวังในช่วงระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของผู้สมัครและพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และหน่วยงานของรัฐ ในการดำเนินการหาเสียง อันเนื่องมาจากการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร ให้กระทำได้ตั้งแต่ 180 วันก่อนวันครบอายุ จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง (เริ่มวันที่ 24 ก.ย. 2565)

เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในห้วงระยะเวลาดังกล่าวได้ ดังนี้

 1. ผู้สมัครและพรรคการเมือง
 • สามารถไปร่วมงานประเพณีต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานศพ และมอบพวงหรีดดอกไม้สดได้ แต่ต้องไม่มีการให้เงิน หรือทรัพย์สินต่างๆ /เจ้าภาพงานจะประกาศชื่อ หมายเลขสมัครของผู้สมัครและ/หรือพรรคการเมือง ในลักษณะช่วยผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้นหาเสียงเลือกตั้งไม่ได้
 • ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่มีความจำเป็นต้องจัดพิธีงานต่างๆ สามารถจัดงานได้เท่าที่จำเป็น ควรหลีกเลี่ยง เพื่อตัดปัญหาข้อร้องคัดค้าน
 • หัวหน้าพรรคการเมือง ผู้บริหารพรรคการเมือง ส.ส.สามารถลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สมัครหาเสียงได้ แต่ห้ามมิให้จัดนำคนไปช่วยหาเสียงเลือกตั้ง (โดยมีค่าตอบแทน)
 • ไม่สามารถมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ต่างๆ ได้ เช่น สิ่งของช่วยเหลืออุทกภัย วาตภัย เหตุอัคคีภัย และโรคระบาด
 • สามารถปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตามที่กำหนดในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด
 1. ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (นายกฯ, รัฐมนตรี – ข้าราชการการเมืองอื่นๆ )
  -สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ เช่น การออกรายการวิทยุโทรทัศน์ เป็นประธานเปิดงานในพิธีต่างๆ ลงตรวจงานพื้นที่ แต่ห้ามมิให้มีการกระทำใดๆ ที่อาศัยตำแหน่ง หาเสียงเลือกตั้งให้แก่ตนเอง ผู้อื่น หรือพรรคการเมือง
  -สามารถไปร่วมงานประเพณีต่างๆ ได้ แต่ต้องไม่มีการให้เงินหรือทรัพย์สินต่างๆ
  -สามารถหาเสียงเลือกตั้งนอกเวลาราชการ ให้แก่ตนเอง ผู้สมัครอื่น หรือพรรคการเมืองได้ แต่ต้องไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

3.หน่วยงานของรัฐ
-สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้ปกติ เช่น จัดประชุมสัมมนา จัดงานกิจกรรมต่างๆ งานเทศกาลตามประเพณี
-ให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินการเลือกตั้ง /วางตัวเป็นกลางทางการเมือง
-นับแต่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง จนถึงวันเลือกตั้ง การแต่งตั้งโยกย้ายให้ทำเท่าที่จำเป็นมิให้กระทบต่อการเลือกตั้ง
-การจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงาน รมต. ปฏิทินปีใหม่ ที่มีรูป จัดทำเผยแพร่ในนามของหน่วยงานเท่านั้น และต้องระมัดระวังมิให้มีลักษณะเข้าข่ายหาเสียงเลือกตั้งให้กับบุคคลใด หรือพรรคการเมือง
-จัดทำแผ่นป้ายต้อนรับตามอำนาจหน้าที่ ให้พึงระมัดระวัง ส่วนการจัดทำแผ่นป้ายต้อนรับหรือป้ายขอบคุณพรรคการเมือง ส.ส.ไม่สามารถกระทำได้

4.การปิดประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
-การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายสามารถดำเนินการได้ เช่น ขนาด จำนวน และสถานที่ ตามประกาศของ กกต.
-ผู้สมัคร และพรรคการเมืองต้องเก็บเอกสารหลักฐานยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง

#เพื่อไม่พลาดข่าวสาร เรื่องราวสำคัญ อย่าลืมกดติดตามพวกเรา TOJO NEWS

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: