Connect with us

Politics

พรรคสร้างอนาคตไทย ประชุมนัดแรก! เคาะรองหัวหน้าพรรค-ทีมโฆษกฯ สายแข็ง !!

Avatar

Published

on

ประชุม กก.บห.พรรคสร้างอนาคตไทย นัดแรก รับทราบการแต่งตั้ง คกก.สรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง พร้อมตั้ง “บุญส่ง ชเลธร” นั่งรองเลขาธิการพรรคคู่ “วัชระ กรรณิการ์”

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า วันนี้ (27 เม.ย.65) พรรคสร้างอนาคตไทยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคครั้งแรก ภายหลังจากการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในการปนะชุมใหญ่พรรค เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน นำโดย นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค นายสันติ กีระนันท์ เหรัญญิกพรรค นายนิทัศน์ ประทักษ์ใจ นายทะเบียนพรรค นายวัชระ กรรณิการ์ รองเลขาธิการพรรค และกรรมการบริหารพรรค อาทิ นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ นายวิเชียร ชวลิต นายสุพล ฟองงาม และนายพินิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ เป็นต้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบวาระการตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 11 คน ในสัดส่วนต่างๆ ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาสัดส่วนกรรมการบริหารพรรคสร้างอนาคตไทย จำนวน 5 คน ได้แก่

 1. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค
 2. นายสุพล ฟองงาม รองหัวหน้าพรรค / กรรมการบริหารพรรค
 3. นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค / กรรมการบริหารพรรค
 4. นายวัชระ กรรณิการ์ รองเลขาธิการพรรค / กรรมการบริหารพรรค
 5. นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรค / กรรมการบริหารพรรค

คณะกรรมการสรรหาสัดส่วนหัวหน้าสาขาพรรคสร้างอนาคตไทย จำนวน 4 คน ได้แก่

 1. นายณรงค์ชัย แกหลวง หัวหน้าสาขาจังหวัดเชียงใหม่
 2. นายจรงค์ หมื่นเมือง หัวหน้าสาขาจังหวัดนราธิวาส
 3. นางสาวจินตนา กลั่นแก้ว หัวหน้าสาขาจังหวัดหวัดสุรินทร์
 4. นายชัยพัฒน์ ตั้งแดนทอง หัวหน้าสาขาจังหวัดเพชรบุรี

คณะกรรมการสรรหาสัดส่วนตัวแทนพรรคสร้างอนาคตไทย จำนวน 2 คน ได้แก่

 1. นายแดงดี แสงโยธา ตัวแทนพรรคประจําจังหวัดสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ 4
 2. นายวิฑูรย์ กวางทอง ตัวแทนพรรคประจําจังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 4

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการแต่งตั้งตำแหน่งเพิ่มเติมในส่วนของรองเลขาธิการพรรค และรองโฆษกพรรค โดยแต่งตั้งนายบุญส่ง ชเลธร เป็นรองเลขาธิการพรรคเพิ่มเติมจากนายวัชระ กรรณิการ์ อีก 1 คน ซึ่งนายบุญส่งจะเข้ามาทำงานด้านวิชาการของพรรค และแต่งตั้งนายพงศ์พรหม ยามะรัต นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ และ นายธันวา ไกรฤกษ์ เป็นรองโฆษกพรรค

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: