Connect with us

Politics

แต่ละคนไม่ธรรมดา “ทีมโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย”

Avatar

Published

on

เปิดประวัติ “ทีมโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย” แต่ละคนไม่ธรรมดา

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า ภายหลัง พรรคสร้างอนาคตไทย (สอคท.) ได้ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 20 เม.ย.2565 ที่แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ที่ผ่านมา โดยได้คัดเลือก นายอุตตม สาวนายน เป็นหัวหน้าพรรค และมี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงษ์ เป็นเลขาธิการพรรค

ต่อมาได้มีการแต่งตั้ง “ทีมโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย” โดยมี นายนริศ เชยกลิ่น เป็นโฆษกพรรค ส่วนรองโฆษกพรรค มี 3 คน ประกอบด้วย นายพงศ์พรหม ยามะรัต นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ และ นายธันวา ไกรฤกษ์

สำหรับประวัติของ นายนริศ เชยกลิ่น ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทยนั้น

จบการศึกษา

-บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ส่วนการทำงาน

-รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
-กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

-กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

-รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

นายพงศ์พรหม ยามะรัต

จบการศึกษา

-การเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-เศรษฐศาสตร์ Eastern Michigan University

ด้านการทำงาน

-ผู้บริหารระดับสูง บริษัทที่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล คลาวน์ และ ระบบป้องกันความปลอดภัยทาง ไซเบอร์

-ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม “Big Trees” เพื่ออนุรักษ์ “ต้นไม้ใหญ่” ในเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตมนุษย์เมืองที่ห่างไกลธรรมชาติ

-ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมและการพัฒนาการเมือง

นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ

จบการศึกษา

-ปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-ปริญญาโท สาขาการจัดการ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ด้านการทำงาน

-กรรมการส่งเสริมและกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม

-ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

-กรรมการที่ปรึกษาด้านการศึกษา การเรียนรู้ และการพัฒนากำลังคนตามความต้องการของประเทศ สอวช กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
-กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุ๊ค ไทม์ จำกัด

นายธันวา ไกรฤกษ์

การศึกษา

-ปริญญาตรี : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, นักศึกษาดีเด่น/ประธานนักศึกษา รุ่นที่13

-ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรร่วม : มหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น, มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย
ประเทศแคนาดา, มหาวิทยาลัยบริติช ออฟ โคลัมเบีย ประเทศแคนาดา
ด้านการทำงาน

-ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร

-คณะทำงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-คณะกรรมการโครงการ EIndustrial Park พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

-ผลักดันการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการขอทาน แก้ปัญหาการค้ามนุษย์-ลักขโมยเด็ก

-ผลักดันร่างกฎหมายอากาศสะอาด

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: