Connect with us

Politics

ก.สาธารณสุข เร่งจัดหาวัคซีนป้องกัน HPV ให้ครอบคลุมทุกสายพันธุ์

Published

on

สมศักดิ์ เผย นโยบายเร่งรัดทั้ง 5 ด้านของกระทรวงสาธารณสุข 210,406 ล้านบาท ชูยกระดับ 30 รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวจัดหาวัคซีนป้องกัน HPV ให้ครอบคลุมทุกสายพันธุ์ ป้องกันให้ได้ 90 %

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในส่วนของนโยบายเร่งรัดทั้ง 5 ด้านของกระทรวงสาธารณสุข 210,406 ล้านบาท ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้

นายสมศักดิ์ เริ่มจากนโยบายเร่งรัดที่ 1 การยกระดับ 30 รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเสริมศักยภาพโรงพยาบาล โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทางเทคโนโลยีด้วย เพิ่มค่าเหมาจ่ายต่อหัว แล้วครอบคลุมค่าบริการเฉพาะกลุ่ม เพิ่มค่าบริการสร้างเสริมและป้องกันโรค และขยายสิทธิประโยชน์ด้านการรักษา และคัดกรองที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น และครอบคลุมมากขึ้น เป็นงบทั้งสิ้นประมาณ 167,753 ล้านบาท ต่างที่ได้เขียนไปในร่าง พ.ร.บ. งบฯ ปี 68 เป็นการยกระดับบริการสุขภาพ และเพิ่มคุณภาพให้สิทธิประโยชน์ของประชาชนที่รับสิทธิ 30 บาท กว่า 47 ล้านคนทั่วประเทศ

นโยบายเร่งรัดที่ 2 คือการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติดแบบบูรณาการ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยสีส้ม สีแดงที่มีอาการรุนแรง และผู้ป่วยสีเหลืองสีเขียวที่อยู่แบบระยะยาว ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลทั่วประเทศในกำกับของกระทรวงสาธารณสุข ครอบคลุมการ พัฒนาคุณภาพ และบำบัดรักษาอย่างครอบคลุมภายใต้งบ 1,330 ล้านบาท

นโยบายเร่งรัดที่ 3 การพัฒนาบริการแพทย์ปฐมภูมิ 2,700 แห่ง รพ.สต. และกองทุนพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ ในวงเงิน 2,520 ล้านบาท เพื่อยกระดับและให้บริการเชิงรุก ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากร แต่กระทรวงสาธารณสุขให้การสนับสนุนการตัดสินใจย้ายของบุคลากรทุกคนอย่างเต็มที่ รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ อสม. ในการสนับสนุนเครื่องมือและจัดอบรมความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าอสม. นั้นมีความพร้อมและเข้าถึงคนในระดับชุมชนได้รวดเร็ว

นโยบายเร่งรัดที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพ ตามที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสินต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร กระทรวงสาธารณสุขจึงดำเนินการส่งเสริมการยกระดับการแพทย์แผนไทย ด้วยการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในระบบ และให้การสนับสนุนนำยาสมุนไพรบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด ในงบประมาณ 905 ล้านบาท และ 80 ล้านบาท สำหรับการพัฒนา “กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย”

นโยบายที่ 5 คือการเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพ ยกระดับการใช้เทคโนโลยี การศึกษาวิจัย แบ่งงบประมาณเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 10,298 สำหรับ สป.สธ. เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ จัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ 1,720 ล้าน เพื่อพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูง ให้กับโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง 8 แห่ง โรงพยาบาลด้านยาเสพติด 7 แห่ง และโรงพยาบาล/สถาบันเฉพาะทาง 17 แห่ง รวมไปถึงงบประมาณอีก 48 ล้านบาทที่ใช้สำหรับการพัฒนาวิชาการและบริการรักษาผู้ป่วยซ้ำซ้อน ทั้งโรคมะเร็ง หัวใจ หลอดเลือดสมอง และกลุ่มผู้สูงอายุ

นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังเร่งจัดหาวัคซีนป้องกัน HPV ให้ครอบคลุมทุกสายพันธุ์ และป้องกันความเสี่ยงให้ได้ 90 % ทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2568 ที่มุ่งเน้นเพื่อเพิ่มการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชน และพัฒนาการแพทย์ไทยให้เป็นศูนย์การทางการแพทย์ของภูมิภาค

#เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆ อย่าลืมกดติดตามพวกเรา TOJO NEWS

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: