Connect with us

Politics

ผิดกฎหมายแน่! ขายกัญชา เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ถูกจับ!!

Avatar

Published

on

“ปานเทพ” ชี้! การออกใบอนุญาตไม่ว่าจะเป็นการปลูก การผลิต การนำเข้า และจำหน่าย กัญชา ในการออกใบอนุญาตแต่ละครั้งจะมีอายุ 3 ปี ย้ำ! ขายให้แก่เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ถือว่าผิดกฎหมายตามมาตรา 46

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า นายปานเทพ พัวพงศ์พันธ์ โฆษกคณะ กมธ. วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. …. และคณะ แถลงข่าวว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณาสาระสำคัญในหลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการออกใบอนุญาตไม่ว่าจะเป็นการปลูก การผลิต การนำเข้า และจำหน่าย โดย ในการออกใบอนุญาตแต่ละครั้งจะมีอายุ 3 ปี ซึ่งจะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการขออนุญาตเชิงพาณิชย์

นอกจากนี้ ประเด็นในเรื่องการจดแจ้งที่ประชุมกรรมาธิการฯ มีการหารือและเห็นพ้องต้องกันว่า ควรมีการควบคุมการปลูกสำหรับครัวเรือน จำกัดจำนวน 10 ต้นต่อครัวเรือน แต่หากปลูกเชิงพาณิชย์จะต้องขออนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับความสะดวกในเรื่องของการแจ้งและรับจดแจ้ง จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน ส่วนการขออนุญาตทั้งหมด จะไม่เกิน 90 วันในทุกกรณี

ส่วนประเด็นที่สมาชิกวุฒิสภาบางคนได้ให้ความเห็นว่ากัญชาเสพติดเร็วกว่าเหล้าและบุหรี่หลายเท่าตัวนั้น ขอชี้แจงว่า กัญชามีโอกาสเสพติดได้น้อยกว่าเหล้าและบุหรี่ โดยนักวิชาการหลายคนก็ได้ให้ข้อคิดเห็นว่ากัญชาเสพติดยากกว่าเหล้าและบุหรี่ด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม การจำหน่ายกัญชาให้แก่เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ถือว่าผิดกฎหมายตามมาตรา 46 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 พร้อมขอให้ประชาชนทำความเข้าใจว่าไม่ใช่การตั้งกฎ กติกา แต่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง นอกจากนี้ คณะ กมธ. ต้องการเร่พิจารณากฎหมายฉบับนี้เพื่อให้เกิดการบังคับใช้โดยเร็วที่สุด และได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากหลากหลายช่องทางประกอบการพิจารณา เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงร่างกฎหมายที่มีอยู่ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: