Connect with us

Politics

นายกฯ สั่งรับมืออุทกภัย ฝนถล่มทั่วประเทศ

Avatar

Published

on

นายกฯ สั่งรับมือผลกระทบจากอุทกภัย หลังฝนถล่มหลายพื้นที่ หนุนจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ฯ

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โพสต์เฟชบุ๊ก ว่า พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักครับอย่างที่เราทราบดีว่าในช่วงนี้เป็นฤดูฝน และเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ทำให้อาจมีน้ำหลาก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่า และดินถล่มในพื้นที่เสี่ยง

ซึ่งผมได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมในการความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ตามแผนเผชิญเหตุที่รัฐบาลได้ให้การอนุมัติงบประมาณไปแล้ว โดยรัฐบาลได้เตรียม 13 มาตรการ ป้องกันและรับมือกับผลกระทบจากอุทกภัยในแต่ละพื้นที่ไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอให้ทุกครัวเรือนได้ติดตามการแจ้งเตือนภัยจากทางราชการและผู้นำในชุมชนอย่างใกล้ชิดนะครับ

อีกมุมหนึ่งฤดูฝนก็เป็นโอกาสสำหรับเกษตรกรเช่นกัน ผมจึงได้สั่งการให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค สนับสนุนภาคการผลิต ทั้งเกษตรกรรม-อุตสาหกรรม ตลอดจนการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งด้วย เช่น การวางแผนเพาะปลูกข้าวนาปี ทุกภาคของประเทศ 59.42 ล้านไร่ ทั้งในเขตชลประทาน 16.83 ล้านไร่ และนอกเขตชลประทาน 42.59 ล้านไร่ ที่จะต้องได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

นอกจากการใช้ประโยชน์จากน้ำฝนแล้ว รัฐบาลยังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน จากน้ำบาดาล โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเงาฝน ที่ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน และขาดแคลนระบบชลประทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และสนับสนุนการประกอบอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ตลอดทั้งปี

ซึ่งในการนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับ “โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง” 15 โครงการใน 11 จังหวัด ไว้เป็น “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ตามพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด” อย่างแท้จริง

และในวันนี้เอง (4 ส.ค.65) ผมได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็น 1 ใน 8 โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ใน จ.กาญจนบุรี

โดยเมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ตามแผน จะมีปริมาณน้ำบาดาลต้นทุน รวมทั้งสิ้น 7.37 ล้าน ลบ.ม./ปี มีผู้ที่ได้รับประโยชน์รวม 13,254 ครัวเรือน ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ และได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล เพื่อรับผิดชอบการบริหารจัดการระบบประปาบาดาล ในรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมร่วมกันต่อไป เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด

จากนั้นในช่วงบ่าย ผมได้ติดตามการจัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งแม่น้ำแควน้อย-แควใหญ่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชาวกาญจนบุรี ภายหลังโควิด ประกอบด้วย

  1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือขุนแผน ซึ่งมีการสร้าง Sky Walk ให้เป็น Landmark แห่งใหม่ เป็นจุดชมวิว-จุดถ่ายรูป ที่ทันสมัยและดึงดูดนักท่องเที่ยว ที่สำคัญเป็นไปตามข้อเสนอและความต้องการของคนในพื้นที่ ตลอดจนการย้ายที่จอดและจัดระเบียบแพท่องเที่ยว-แพอาหาร ไม่ให้รุกล้ำพื้นที่สาธารณประโยชน์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเรือ-ชาวแพ ไม่สร้างมลภาวะทางเสียง ไม่สะสมสิ่งปฏิกูล ช่วยให้ชาวชุมชนอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และเป็นแนวทางแก้ปัญหาหมักหมมได้อย่างยั่งยืน
  2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ พัฒนาพื้นที่ให้เป็นตลาดชุมชนในรูปแบบ Walking Street ที่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนและเชิงธรรมชาติ สำหรับทุกคน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถซื้อหาสินค้าพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง และได้สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกทั้งเป็นเวที/ลานกิจกรรม สำหรับเยาวชนได้แสดงความสามารถ นำเสนอสิ่งที่ตนถนัด เช่น วาดภาพ ร้องเพลงเปิดหมวก ฟ้อนรำ เป็นต้น

นอกจากที่ผมจะยินดีที่ได้เห็นความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ผมยังยินดีขึ้นเป็นอีกหลายเท่า ที่ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนชาวกาญจนบุรี พี่น้องข้าราชการ รวมทั้งลูกหลานที่เป็นนักเรียน ที่สละเวลามาต้อนรับผมและคณะอย่างอบอุ่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ทำให้ผมรู้สึกมีความสุขและมีกำลังใจในการทำงานเป็นอย่างมาก สมกับคำกล่าวที่ว่า “เมืองกาญจน์” เป็น “เมืองแห่งความสุข” ที่ผู้ใดมาเยือนแล้วจะได้รับความสุขกลับไปอย่างเต็มที่ ผมต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกๆ คนในวันนี้ รวมถึงข้าราชการทุกท่านที่ทุ่มเททำงานเพื่อประชาชนในพื้นที่จนประสบความสำเร็จได้อย่างดียิ่ง

จากการมาเยี่ยมเยือนเมืองกาญจน์ในครั้งนี้ ทำให้ผมได้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัด ที่เมื่อบวกกับความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจที่เป็นจุดเด่นของพี่น้องชาวเมืองกาญจน์ และการส่งเสริมจากนโยบายของรัฐบาล จังหวัดกาญจนบุรี จะสามารถเป็นอีกหนึ่งเมืองต้นแบบของประเทศ และเป็น “แดนสวรรค์ตะวันตก” ของประเทศไทยได้อย่างแน่นอนครับ

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: