Connect with us

Politics

มติฉลุย “สันติ” นั่งเลขา พปชร. เปิดตัว 4 กก.บห. มากประสบการณ์

Avatar

Published

on

เสียงข้างมากโหวต “สันติ” นั่งเลขา พปชร. เปิดตัว 4 กก.บห. มากประสบการณ์ นำสู่สถาบันการเมือง

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2565 โดยมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค เป็นประธาน พร้อมด้วยกรรมการบริหารพรรค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกพรรคแต่ละจังหวัดทั่วประเทศที่เข้าร่วมประชุมมากกว่า 500 คน โดยนายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรค รับหน้าที่ดำเนินการประชุม พร้อมแจ้งวาระการประชุมอย่างเป็นทางการ

โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม 4 วาระด้วยกัน โดยมีวาระที่สำคัญในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค พปชร.แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 6 ตำแหน่ง เนื่องจากคณะกรรมการบริหารพรรค จำนวน 6 คนได้พ้นจากตำแหน่ง และขอลาออก ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของพรรคพลังประชารัฐ ข้อ 14 ต้องดำเนินการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลง ต้องดำเนินการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค ขึ้นมาทดแทน เพื่อแทนตำแหน่งที่วางลง

สำหรับการประชุมได้มีการเสนอและโหวต ชื่อนายสันติ พร้อมพัฒน์ อดีตรองหัวหน้าพรรค เป็นเลขาธิการพรรค โดยนายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.แบบบัญชีรายชื่อ เป็นผู้เสนอ และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติม

ตำแหน่งนายทะเบียนสมาชิกพรรค ได้เสนอชื่อและโหวตนายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ สส.แบบบัญชีรายชื่อ เป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรค โดยนายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.แบบบัญชีรายชื่อ เป็นผู้เสนอ

ส่วนตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค 4 ตำแหน่ง ที่ประชุมเสนอ และ โหวต 4 รายชื่อกรรมการบริหารคนที่ 1 พล.อ.ธัญญา เกียรติสาร อดีตแม่ทัพภาค 2 กรรมการบริหารคนที่ 2 นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ กรรมการบริหารคนที่ 3 พล.อ.กฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ์ อนุกรรมการฝ่ายหารายได้ มูลนิธิป่ารอยต่อฯ และ กรรมการบริหารคนที่ 4 นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหา ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ต้องมีการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 49 กำหนดให้การพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ ของพรรคการเมือง โดยให้ดำเนินการจัดให้มีคณะกรรมการสรรหา ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริหารพรรคจำนวน 5 คน และ หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง จำนวน 4 สาขา และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด จำนวน 2 คน

โดยรายชื่อกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมได้เสนอ และโหวต 1.นายสันติ พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรค 2.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค 3.พล.อ.ธัญญา เกียรติสาร อดีตแม่ทัพภาค2 4.นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ 5.นายรงค์ บุญสวยขวัญ สส.นครศรีธรรมราช

ในส่วนรายชื่อหัวหน้าสาขา พรรคการเมือง ประกอบด้วย 1.หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 2.หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองภาคกลาง จ.สิงห์บุรี 3.หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองภาคใต้ จ.นราธิวาส 4.หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ร้อยเอ็ด

ส่วน ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด จำนวน 2 คน ประกอบด้วย 1.ตัวแทนประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตที่ 3 2.ตัวแทนประจำจังหวัดนครราชสีมา เขต 4

ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งหัวหน้าพรรค เพื่อแต่งตั้งรองหัวหน้าพรรค และผู้อำนวยการพรรค โดยให้นายวิรัช รัตนเศรษฐ เป็นรองหัวหน้าพรรค นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นรองหัวหน้าพรรค นายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นรองหัวหน้าพรรค นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ เป็นรองหัวหน้าพรรค และ นายสุชาติ ชมกลิ่น เป็นผู้อำนวยการพรรค ในครั้งนี้ด้วย

บรรยากาศการประชุมครั้งนี้ราบรื่นและได้รับความร่วมมือจากสมาชิกทุกฝ่ายในการลงคะแนน เพื่อการบริหารงานของพรรค ขับเคลื่อนต่อไปอย่างเข้มแข็ง พร้อมก้าวไปสู่การเป็นสถาบันการเมือง เพื่อนำนโยบายของพรรคมาสู่การปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายสันติ พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรคกล่าวภายในหลังได้รับตำแหน่งเลขาธิการพรรค ว่า ต้องขอบขอบคุณท่านสมาชิกของพรรคทุกท่านทั่วประเทศ ทุกสาขาของพรรค กรรมการบริหาร หัวหน้าพรรค ที่ได้ให้ความไว้วางใจ รวมถึงสมาชิกพรรคทุกท่านในการที่ตนจะมาเป็นแม่บ้านของพรรคพลังประชารัฐ ขอบคุณทุกท่านที่ทุ่มเทให้พรรคมีความเข้มแข็ง เป็นที่พึ่ง ที่หวัง และพรรคพลังประชารัฐจะพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของพี่น้องประชาชน ทั้งเรื่องธุรกิจอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเยาวชนให้มีศักยภาพให้ทันกระแสโลกและเทคโนโลยีที่กำลังรุดหน้าอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านระบบเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยต่างๆ และจะทำหน้าที่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้สามารถทำงานบริหารประเทศเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ จะเป็นทั้งพลังกำลังใจ พลังความรู้ให้บริหารประเทศดูแลพี่น้องประชาชนให้อยู่ดีกินดี เจริญก้าวหน้าในทุกด้านต่อไป

นายสันติ กล่าวอีกว่า หลังจากประชุมวันนี้แล้ว ตนในฐานะเลขาธิการพรรคใหม่ จะเชิญผู้บริหารมาประชุม และ เชิญหัวหน้าภาคทุก 10 ภาคของพรรคพลังประชารัฐให้แต่ละทีมลงไปในพื้นที่ ไปดูปัญหาของประชาชนที่ต้องพัฒนา นี่คือฐานรากที่เราจะลงไปดูทั้งประเทศ

นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคมีดำริว่าจะพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ ว่าเราจะเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ให้คิดเป็น สิ่งเหล่านี้เป็นโจทย์ของเลขาฯที่จะลงไปเชื่อมต่อ ดูแลเยาวชน เพราะเยาวชนเหล่านี้มีความสำคัญต่ออนาคตของชาติ ต่อเศรษฐกิจของชาติในการพัฒนาประเทศอย่างยิ่งยวด ยังมีแนวคิดพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ภาคนักลงทุน จะให้ความช่วยเหลือดูแลว่าเราจะสนับสนุนให้เกิดการลงทุนการพัฒนาในด้านต่างๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรม พัฒนาภูมิภาคต่างๆ ให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีมีงานทำ และ อุตสาหกรรมอะไรที่สร้างงานสร้างอาชีพสิ่งเหล่านี้พรรคจะลงไปดู และหลังจากนี้จะมีการจัดสัมมนากับสมาชิกทั้ง 400 เขต อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงหัวหน้าภาคทั้ง 10 ภาค เพื่อจะนำนโยบายของพรรคไปสื่อสารให้ถึงประชาชนในพื้นที่ มั่นจะว่าประชาชนจะให้ความสำคัญกับพรรคพลังประชารัฐ

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: