Connect with us

News

กรมราชทัณฑ์ ออกเอกสาร โต้ทันควัน! สนธิ พาดพิง !!

Published

on

กรมราชทัณฑ์ โต้ สนธิ ปมปูดคำสั่งย้ายขรก.ไม่สนองนโยบาย เพื่อรองรับทักษิณ

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า กรมราชทัณฑ์ เผยแพร่เอกสาร โดยระบุว่า “จากกรณีนายสนธิ ลิ้มทองกุล ได้ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊ก “สนธิ ลิ้มทองกุล” เมื่อวันที่ 26 ม.ค.67 พูดพาดพิงถึงกรมราชทัณฑ์ ในกรณีที่ได้มีคำสั่งย้ายข้าราชการ ว่าเป็นการย้ายข้าราชการที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายสถานที่คุมขังอื่น และย้ายข้าราชการที่ตอบสนองนโยบายได้เข้ามาแทน เพื่อรองรับอดีตนายกทักษิณ ชินวัตร นั้น

กรมราชทัณฑ์ ขอชี้แจงในกรณีดังกล่าวว่า ตามที่กรมราชทัณฑ์ได้มีคำสั่งที่ 74/2567 ลงวันที่ 19 มกราคม 2567 มอบหมายให้ข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ราชการทางส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ และเรือนจำ/ทัณฑสถานต่างๆ และคำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 75/2567 ลงวันที่ 19 มกราคม 2567 ให้ข้าราชการช่วยราชการ นั้น

การดำเนินการดังกล่าว เป็นการมอบหมายข้าราชการเพื่อสนับสนุนภารกิจในงานราชทัณฑ์ให้ครอบคลุมในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการทดแทนอัตรากำลังที่ขาดแคลน จึงต้องมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ให้รองรับกับภารกิจในงานราชทัณฑ์ อาทิ ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง ด้านทัณฑปฏิบัติ ด้านทัณฑวิทยา ด้านกฎหมาย ด้านการพัฒนาพฤตินิสัยและฝึกวิชาชีพ ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการพัฒนางานวิชาการ เป็นต้น

ซึ่งได้พิจารณาจากผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความชำนาญในงานที่ได้รับมอบหมาย อันช่วยสนับสนุนและช่วยขับเคลื่อนภารกิจของกรมราชทัณฑ์ในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ และเป็นไปตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ซึ่งเป็นปกติวิสัยของการบริหารงานบุคคลของหน่วยราชการ มิได้เป็นไปตามที่นายสนธิฯ กล่าวอ้างแต่อย่างใด”

#เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆ อย่าลืมกดติดตามพวกเรา TOJO NEWS

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: