Connect with us

News

ก.มหาดไทย ออกหนังสือ ด่วนที่สุด! ถึง ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ปมเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี !!

Avatar

Published

on

กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือเร่งด่วนถึงผู้ว่าฯทั่วประเทศ ให้ช่วยเหลือประชาชนผู้ปกครองที่ฐานะยากจนรายได้น้อย ที่ไม่สามารถซื้อ ชุดลูกเสือ-เนตรนารีได้

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า กระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือราชการ ด่วนที่สุด ถึง ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด เรื่อง การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี โดยข้อความภายในหนังสือ ระบุว่า

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และมีประเด็นการพิจารณา เรื่องการแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี ซึ่งมีการเรียกร้องให้งดแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เล็งเห็นว่าการแต่งกายด้วยชุดลูกเสือและเนตรนารี เป็นการปลูกฝังความรัก ความภาคภูมิใจ ในความเป็นลูกเสือและเนตรนารี อีกทั้งชุดลูกเสือ เป็นเครื่องแบบพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปลูกฝังอุดมการณ์ลูกเสือและเนตรนารี

โดยหากผู้ปกครองรายใด มีฐานะยากจน ขัดสน ไม่สามารถดำเนินการจัดหาชุดลูกเสือและเนตรนารีให้แก่บุตรได้ ขอให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ หากเกินความสามารถของจังหวัดขอให้แจ้งให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบในโอกาสแรกด้วย

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: