Connect with us

News

สายเขียวดูเลย! เปิดกฎหมายธุรกิจกัญชา

Avatar

Published

on

กมธ.กำหนดคุณสมบัติผู้ทำธุรกิจกัญชา อายุ 20 ปี สัญชาติไทย ไม่เคยจำคุกคดียาเสพติด

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. …. กล่าวว่า ที่ประชุมกมธ. มีความเป็นห่วงกรณีเด็กและเยาวชนที่อาจจะเข้าถึงกัญชา รวมถึงการนำเสนอข่าวที่บิดเบือนจากข้อเท็จจริงกรณีที่มีผู้เสียชีวิตว่ามาจากสาเหตุกัญชา ซึ่งผลการตรวจเลือดกับไม่พบสาร THC จึงขอให้สื่อมวลชนระมัดระวังในการนำเสนอข่าวสารต่างๆ ซึ่งต้องมีข้อเท็จจริงรองรับด้วย นอกจากนั้นจะเชิญผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อมาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ ซึ่งเราอยู่ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 ว่าประเทศมีวิธีการดูแลเรื่องปัญหายาเสพติดรวมถึงมาตรการปลดล็อกกัญชา โดยใช้รูปแบบในต่างประเทศในการดูแลประชาชนอย่างเหมาะสมต่อ

นายปานเทพ กล่าวต่อว่า กมธ. ยังได้พิจารณาสาระสำคัญและเห็นพ้องด้วยกันในการบรรจุคุณสมบัติผู้ขออนุญาตในการทำธุรกิจเกี่ยวกับกัญชา ไม่ว่าจะเป็นจำหน่ายผลิตนำเข้า ส่งออก ขาย โดยเบื้องต้นกำหนดว่า บุคคลทั่วไป ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย มีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไร้ความสามารถ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เคยต้องคำพิพากษาจำคุกคดีความผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ยกเว้นมีบทเฉพาะกาลให้ไว้ เกี่ยวกับความผิดกัญชา กัญชง และกระท่อมในอดีต และยังเปิดช่องให้กับผู้เคยเสพยาเสพติดหรือกระทำความผิดได้กลับมาเป็นพลเมืองดี หากพ้นโทษแล้ว 3 ปี สามารถกลับมาเป็นพลเมืองดีได้

นายปานเทพ กล่าวว่า ส่วนนิติบุคคลคล้ายกับบุคคลธรรมดาทั่วไป แต่ผู้แทนนิติบุคคลจะต้องเป็นคนไทย คือมีสัญชาติไทย และกรรมการนิติบุคคล หรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 ใน 3 จะต้องมีสัญชาติไทย และมีสำนักงานในประเทศไทย ส่วนกรณีวิสาหกิจชุมชนที่ไม่เป็นนิติบุคคลก็สามารถเป็นผู้ขออนุญาตได้เช่นกัน หรือกรณีของหน่วยงานรัฐก็ได้ การกำหนดคุณสมบัติดังกล่าว เพื่อป้องกันการกีดกันการทำธุรกิจกัญชา ต้องการให้ประชาชนได้ประโยชน์ เข้าถึงง่าย ไม่ได้เอื้อต่อเครือข่ายธุรกิจนายทุน แต่เราทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวม

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: