Connect with us

News

เช็กเลยที่นี่!! ​ ผู้​มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือ​ จัดการศพผู้​สูงอายุ​!!

Avatar

Published

on

รัฐบาล​ เผย​ การช่วยเหลือเงินจัดการศพผู้สูงอายุ รายละ 3,000 บาท ต้องมีฐานะยากจนตามคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้​สื่อข่าว​โต​โจ้​นิว​ส์ราย​งานว่า​ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยกรณีมีการแชร์ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือเงินจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ที่มีฐานะยากจน รายละ 3,000 บาท แต่ด้วยเนื้อหาที่ส่งต่อกันระบุสาระหลักไม่ครบถ้วน ทำให้ประชาชนจำนวนมากเข้าใจว่า การจ่ายเงินสงเคราะห์ดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุทุกราย

ชี้แจงว่า การขอรับ “เงินสงเคราะห์ค่าทำศพ” ตามประเพณี ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ ดังนี้

  1. ผู้เสียชีวิตอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  2. สัญชาติไทย
  3. ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  4. ผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใดๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์

โดยผู้ยื่นคำขอ (ครอบครัวผู้เสียชีวิต ญาติผู้รับผิดชอบจัดการศพ) จะต้องยื่นคำขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร พร้อมกับเอกสารสำคัญ กรณีอยู่ในพื้นที่ กทม. ให้ยื่นคำขอที่สำนักงานเขต ส่วนจังหวัดอื่นๆ ให้ยื่นคำขอในท้องที่ เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล ที่ทำการ อบต. เป็นต้น

ย้ำว่า การสนับสุนนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ผู้สูงอายุเกิน 60 ปี มีฐานะยากจนตามคุณสมบัติบัตรสวัสดิแห่งรัฐเท่านั้น ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: