Connect with us

News

ปลัดมท. ขันน็อต! ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ “การทำงานรองเท้าต้องสึกก่อนก้นกางเกงขาด”!!

Avatar

Published

on

ปลัดมหาดไทย เน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดต้องนั่งอยู่ในหัวใจประชาชน ครองตน ครองคน ครองงาน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข พี่น้องประชาชน

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัด”  โดยมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงและผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สถาบันผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นสถาบันที่มีความสำคัญในการบริหารราชการในระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดความผาสุกต่อประเทศชาติ เกิดความสุขที่ยั่งยืนกับพี่น้องประชาชนคนไทย จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทุกท่าน ตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ช่วยทำสิ่งที่ดี ๆ ให้เต็มกำลังความสามารถ เพื่อรักษาเกียรติภูมิ เกียรติศักดิ์ของสถาบันผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย อันจะยังประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติ

โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องเป็นผู้คิดริเริ่มนโยบาย ให้คำแนะนำ และลงไปติดตามการทำงาน ลงไปเอาใจใส่ ติดตาม ให้กำลังใจ คนทำงานในพื้นที่ ขับเคลื่อนงานทุกอย่างจะยั่งยืนได้ ต้องมี “ผู้นำ” คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด

ดังนั้น ทุกท่านจึงต้องเป็นผู้นำของทุกภาคส่วนในพื้นที่ บูรณาการ จับมือ ประสานกับ “ภาคีเครือข่าย” ทั้งภาครัฐ ภาคผู้นำศาสนา พระสงฆ์องค์เจ้า ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องรู้ทุกเรื่อง ทุกข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดของตนเองด้วยความรวดเร็วกว่าพี่น้องสื่อมวลชน ต้องน้อมนำพระดำริของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ที่ว่า “การทำงานรองเท้าต้องสึกก่อนก้นกางเกงขาด” ซึ่งรองเท้าจะสึกเพราะเกิดจากการออกเยี่ยมเยียนไปพบปะผู้คนในพื้นที่จังหวัด

#เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆ อย่าลืมกดติดตามพวกเรา TOJO NEWS

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: