Connect with us

News

ไล่ออก! จนท.ราชทัณฑ์​ ฐานประพฤติชั่วร้ายแรง​!!

Avatar

Published

on

ราชทัณฑ์​ ลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย มีพฤติการณ์ที่เสื่อมเสีย​ 7​ นาย

ผู้​สื่อข่าว​โต​โจ้​นิว​ส์ราย​งานว่า​ นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมราชทัณฑ์ (อ.ก.พ.กรมราชทัณฑ์) ครั้งที่ 5/2565 เพื่อพิจารณาลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย มีพฤติการณ์ที่เสื่อมเสีย ทำให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ โดยที่ประชุมมีมติลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย 7 นาย แบ่งเป็น ไล่ออกจากราชการ 4 นาย ปลดออกจากราชการ 2 นาย และให้ออกกรณีมีมลทินมัวหมอง 1 นาย รายละเอียดโดยสรุปมี ดังนี้

  1. กรณีขาดราชการติดต่อกันเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร (ไล่ออกจากราชการ 1 นาย และปลดออกจากราชการ 1 นาย)
  2. กรณีปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 2 กรณี โดยมีพฤติการณ์ คือ
  • เรียกรับ/รับเงินจากญาติผู้ต้องขังเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกในเรือนจำ (ไล่ออกจากราชการ 1 นาย)
  • ถูกกล่าวหาว่าเรียกรับ/รับเงินจากญาติผู้ต้องขังเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกในเรือนจำ แต่ยังฟังได้ไม่แน่ชัด หากอยู่รับราชการต่อไปจะเกิดความเสียหาย (ให้ออกจากราชการ กรณีมีมลทินมัวหมอง 1 นาย)
  1. ประพฤติชั่วร้ายแรง 3 กรณี
  • รู้เห็นกับบุคคลอื่น ติดต่อญาติผู้ต้องขัง เรียกรับเงินเพื่ออำนวยความสะดวกในเรือนจำ (ไล่ออกจากราชการ 1 นาย)
  • ใช้อาวุธปืนชิงทองร้านทองในห้างสรรพสินค้า (ไล่ออกจากราชการ 1 นาย)
  • นำทรัพย์สินของทางราชการออกไปในเวลากลางคืนไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว แต่นำกลับมาคืน (ปลดออกจากราชการ 1 นาย)

กรมราชทัณฑ์ ขอแจ้งเตือนประชาชนอย่าได้หลงเชื่อหากมีบุคคลใดแอบอ้างเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการอำนวยความสะดวกในเรือนจำเป็นพิเศษ และหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์รายใดกระทำผิด หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด สามารถส่งหลักฐานโดยตรงถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://protect.moj.go.th E-mail : [email protected] หรือทางโทรศัพท์ : 02-9672222

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: