Connect with us

News

ไฟเขียวแล้ว! เพิ่มตำแหน่ง​ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข​ อีก​ 1​ คน​ รวมเป็น​ 5​ คน​!!

Published

on

สธ.กำหนดตำแหน่งรองปลัดกระทรวงฯ เพิ่มขึ้นจำนวน 1 ตำแหน่ง​ ทำงานบริหาร​ ดูงานภารกิจ

ผู้​สื่อข่าว​โต​โจ้​นิว​ส์ราย​งานว่า​ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนดตำแหน่งรองปลัดกระทรวงฯ เพิ่มขึ้นจำนวน 1 ตำแหน่ง ตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ

โดยให้นำตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข นายแพทย์ด้านวิจัยหรือด้านสาธารณสุข ระดับทรงคุณวุฒิตำแหน่งเลขที่ 10 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก สธ.แล้วมากำหนดตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงฯ

ปัจจุบัน สธ.มีตำแหน่งรองปลัดกระทรวงรวม 4 ตำแหน่ง เป็นตำแหน่งรองปลัดกระทรวงด้านบริหาร 1 ตำแหน่ง และเป็นรองปลัดกระทรวงด้านการจัดกลุ่มภารกิจในกระทรวง 3 ตำแหน่ง

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ได้ขอกำหนดตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเพิ่มขึ้น 1 ตำแหน่ง เพื่อรับผิดชอบการบริหารและกำกับดูแลงานในภารกิจที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนระดับชาติ

และภารกิจที่ต้องเร่งดำเนินการตามกฎหมาย เช่น การบริหารเขตสุขภาพ 12 เขต และกรุงเทพมหานคร, การขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิ, การบัญชาการในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขและภัยสุขภาพ, การผลักดันงานด้านการต่างประเทศ, การส่งเสริมนวัตกรรมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Medical Hub) และการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งล้วนส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ

รวมถึงช่วยขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ซึ่งการมีรองปลัดกระทรวงฯ ใหม่เพิ่มขึ้นจะช่วยลดความซ้ำซ้อนของภารกิจและปัญหาภาระงาน สามารถกำกับ สั่งการ อนุมัติ อนุญาต ได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: