Connect with us

News

เช็กเลย!! ลูกจ้าง-พนักงาน ต้องรู้…มีสิทธิลางานได้กี่วัน !!

Published

on

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผย ลูกจ้าง มีสิทธิลางานได้กี่วัน

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน e-Labour บริการประชาชน เผย ข้อความระบุว่า ลูกจ้าง มีสิทธิลางานได้กี่วัน!!

ลาป่วย – ลูกจ้างลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง แต่จะได้รับค่าจ้างในวันที่ลาไม่เกิน 30 วัน/ปี โดยการลาป่วยตั้งแต่ 3 วันทำงานขึ้นไปนายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบัน หรือของสถานพยาบาลของทางราชการได้ หากลูกจ้างไม่อาจแสดงได้ให้ลูกจ้างชี้แจงให้นายจ้างทราบ

ลากิจ – ลูกจ้างมีสิทธิลา เพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ปีละไม่น้อยกว่า 3 วันทำงาน และให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลากิจเพื่อกิจธุระอันจำเป็น เท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกิน 3 วันทำงาน

ลาคลอด – ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ลาเพื่อคลอดบุตรได้ครรภ์หนึ่งไม่เกิน 98 วัน (รวมวันลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนจะคลอด) โดยนับรวมวันหยุด โดยจ่ายค่าจ้างในวันลาเพื่อคลอดบุตร ไม่เกิน 45 วัน/ครรภ์

ลาเพื่อรับราชการทหาร – ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึก วิชาทหาร หรือเพื่อทดสอบความพรั่งพร้อม โดยลาได้เท่ากับจำนวนวันที่ทางการทหารเรียก และได้รับค่าจ้างตลอดเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน 60 วันต่อปี

ลาเพื่อทำหมัน – ลูกจ้าง มีสิทธิ์ลาเพื่อทำหมันได้และมีสิทธิ์ลาเนื่องจากการทำหมันตามระยะ เวลาที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งกำหนด และออกใบรับรองให้โดยลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันลานั้นด้วย

ลาเพื่อฝึกอบรม – ลูกจ้าง มีสิทธิ์ลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์และวิธี การที่กำหนดในกฎกระทรวงโดยไม่ได้รับค่าจ้างในวันลานั้น

#เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆ อย่าลืมกดติดตามพวกเรา TOJO NEWS

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: