Connect with us

News

เผยแล้ว!! ค่าพ่นควันไล่แมลงด้วยสารคลอร์ไพริฟอส กองข้าวในโกดัง !!

Published

on

เผย ค่าพ่นควันไล่แมลงด้วยสารคลอร์ไพริฟอส ปริมาณข้าวสาร จำนวน 14,558 ตันๆ ละ 3 บาท เป็นเงิน 43,674 บาท รวมทั้งสิ้น 189,254 บาท

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า นายกฤษณรักษ์ ใจดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า ได้ชี้แจง ประเด็นการปฏิบัติงานขององค์การคลังสินค้า (อคส.)  ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจากเหตุการณ์ เปิดคลังสินค้าที่ จ.สุรินทร์ ตามที่ปรากฏในสื่อ มีข้อเท็จจริง ดังนี้

• การทำความสะอาดคลังสินค้าข้าว ที่ จ.สุรินทร์
– โดยปกติ เมื่อ อคส. ได้รับการประสานว่าจะมีหน่วยงานหรือคณะเข้าตรวจเยี่ยมที่คลังสินค้า อาทิเช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลอื่นๆ  อคส. จะจัดการประชุมภายใน  เพื่อเตรียมการสำหรับการตรวจเยี่ยม และในกรณีคลังสินค้า จ.สุรินทร์ นั้น ที่ประชุมภายใน อคส. เห็นว่าควรจะดำเนินการเปิดคลังสินค้าเพื่อทำความสะอาด แต่งกองและจัดเรียงกองข้าวสารบางส่วน เพื่อความสะดวกในการตรวจนับปริมาณและเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้เข้าตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งพ่นควันไล่แมลง เนื่องจากคลังดังกล่าวเคยระบายข้าวสารออกไปแล้วบางส่วนในอดีต

• ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด จัดเรียงกองข้าวสาร และพ่นสเปรย์
– อคส. ขอเรียนว่า ค่าใช้จ่ายถูกแบ่งเป็น

1.ค่าแรงกรรมกรในการจัดเรียงกองข้าวสาร 2 คลัง จำนวนประมาณ 14,558 กระสอบๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 145,580 บาท

2.ค่าพ่นควันไล่แมลงด้วยสารคลอร์ไพริฟอส ปริมาณข้าวสาร จำนวน 14,558 ตันๆ ละ 3 บาท เป็นเงิน 43,674 บาท ซึ่งรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 189,254 บาท หากมีการเปลี่ยนข้าวตามที่ปรากฏในข่าว จะต้องใช้เงินมากกว่านี้เป็นจำนวนมาก

• ในส่วนของกรณีที่มีตรากระสอบที่แตกต่าง
– เมื่อมีการตรวจพบว่า มีข้าวสารที่กระสอบแตก หรือรั่วไหลออกมา หัวหน้าคลังจะนำกระสอบใบใหม่มากรอกข้าวสารที่รั่วไหลออกมา ทดแทนกระสอบที่ขาด  และเนื่องจากคลังสินค้าทั้ง 2 คลังนี้ ผู้ซื้อทิ้งสัญญาซื้อขายระหว่างการรับมอบ

จึงทำให้มีข้าวสารบางกอง ที่มีกระสอบข้าวสารแตก กองข้าวสารไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย อคส. จึงต้องจัดเรียงกองข้าวสารบางส่วน และทำการหากระสอบใหม่เพื่อกรอกข้าวสารทดแทนกระสอบเก่าที่แตก ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานปกติ ของ อคส.

ทั้งนี้ อคส. ขอยืนยันว่า อคส. ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และไม่มีการสับเปลี่ยนข้าวสาร ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด หากยังมีการให้ข้อมูลหรือแชร์ข้อมูลที่เป็นเท็จ อคส. จะดำเนินคดีตามกฏหมายอย่างถึงที่สุด

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: