Connect with us

News

มีผลบังคับใช้แล้ว!! ตั้งแต่​ 8​ ก.ค.65​​ ให้ทุกออฟฟิต ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสธ.!!

Avatar

Published

on

กรมอนามัย จี้! สถานประกอบการ ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขด้วยการทำความสะอาดอาคารสถานประกอบกิจการตั้งแต่ พื้น ผนัง โดยเฉพาะให้ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัย

ผู้​สื่อข่าว​โต​โจ้​นิว​ส์ราย​งานว่า​ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ขณะนี้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และมาตรการด้านสุขลักษณะป้องกันความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 สำหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ได้มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นมา

โดยเนื้อหาในประกาศกำหนดให้ผู้ดำเนินกิจการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และมาตรการด้านสุขลักษณะป้องกันความเสี่ยงโควิด-19 ด้วยการทำความสะอาดอาคารสถานประกอบกิจการ พื้น ผนัง ด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์และเครื่องจักรเกี่ยวกับกระบวนการผลิต

และการประกอบกิจการที่มีการสัมผัสบ่อย หรือสัมผัสร่วมกัน ก่อนและหลังประกอบกิจการหรือให้บริการทุกครั้ง จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมน้ำและสบู่อย่างเพียงพอ มีมาตรการเว้นระยะห่างในพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่ให้บริการอย่างเหมาะสม มีระบบระบายอากาศที่ดีและ กำกับ ดูแล ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัย หรือชุดปฏิบัติงานที่เหมาะสม

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: