Connect with us

News

มีคำสั่งตั้ง 29 นายตำรวจ ช่วยไต่สวน ปมทนายตั้มร้องข้าราชการตำรวจรับเงิน !!

Published

on

จเรตำรวจ ตั้ง 29 ตำรวจช่วยไต่สวนข้อเท็จจริง ปมทนายตั้ม ร้องเรียนตำรวจรับเงิน

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า พล.ต.ท.ธนพล ศรีโสภา จเรตำรวจ (หัวหน้าจเรตำรวจ) มีหนังสือคำสั่ง สำนักงานจเรตำรวจ ที่ 61/2567 ลงวันที่ 15 เม.ย. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจช่วยเหลือและสนับสนุนในการไต่สวน ใจความว่า การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ ครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 9 เม.ย.2567 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา เรื่องนายษิทรา หรือตั้ม เบี้ยบังเกิด ร้องเรียนข้าราชการตำรวจ ที่ประชุมมีมติ รับเรื่องไว้ดำเนินการไต่สวนเอง

โดยให้สำนักงานจเรตำรวจมอบหมายข้าราชการตำรวจในสังกัดเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนในการไต่สวนข้อเท็จจริง ของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ ซึ่งระเบียบคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการไต่สวนและพิจารณา พ.ศ.2566 ข้อ 9 เรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจดำเนินการไต่สวนเองนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจทั้งคณะเป็นองค์คณะไต่สวน

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ กำหนดให้สำนักงานจเรตำรวจมอบหมายข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนในการไต่สวนข้อเท็จจริง ตามจำนวนและระดับตำแหน่งที่กำหนด เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจกรณีดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ละเอียดครบถ้วน มีความโปร่งใส และเกิดความเป็นธรรม จึงแต่งตั้งข้าราชการตำรวจช่วยเหลือและสนับสนุนในการไต่สวน ของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ ประกอบด้วยข้าราชการตำรวจ ทั้งหมด 29 นาย

ทั้งนี้ ให้ข้าราชการตำรวจช่วยเหลือและสนับสนุนในการไต่สวนข้อเท็จจริง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะไต่สวนมอบหมาย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

#เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆ อย่าลืมกดติดตามพวกเรา TOJO NEWS


Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: