Connect with us

News

โรงพักเล็กและห่างไกล ไม่ทิ้งลูกน้อง!! บิ๊กต่อ ไป สภ.ยกกระบัตร กินข้าวเที่ยงวงเล็กๆ กับลูกน้อง!!

Published

on

ผบ.ตร.ต่อศักดิ์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ สอบถามการปฏิบัติ สภ.ยกกระบัตร จ.ตาก แม้โรงพักเล็กและห่างไกล ไม่ทิ้งลูกน้อง ให้ขรก.ตำรวจทุกนายร่วมกันสร้างความสามัคคีตามแนวคิด Police’s Home

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางไปตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ สภ.ยกกระบัตร ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก โดยเป็นการสุ่มตรวจเพื่อบำรุงขวัญผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีข้าราชการตำรวจ สภ.ยกกระบัตร ที่ปฏิบัติหน้าที่ ให้การต้อนรับ ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ร่วมพูดคุย สอบถามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ และการดำรงชีวิต พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมรับประทานอาหารแบบเรียบง่ายเป็นกันเอง

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า วันนี้ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ สภ.ยกกระบัตร จ.ตาก เนื่องจากเป็นโรงพักขนาดเล็ก อยู่พื้นที่ห่างไกลชายขอบจังหวัดตากติดจังหวัดลำปาง จึงอยากมาเยี่ยมบำรุงขวัญลูกน้อง และขอชมเชยข้าราชการตำรวจทุกนายที่มีความตั้งใจและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี ขอให้ทำหน้าที่ของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ด้วยหัวใจเป็นข้าราชการตำรวจของพระราชาในสายตาชาวบ้าน พร้อมกันนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับและให้แนวทางในการปฏิบัติราชการ โดยให้ปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข , เน้นการขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติราชการใน 4 เน้นหนัก คือ การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ การปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการดูแลสวัสดิการ ขวัญกำลังใจของข้าราชการตำรวจ , พร้อมเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างจริงจังในทุกระดับ กำชับผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และให้ข้าราชการตำรวจทุกนายร่วมกันสร้างความสามัคคีตามแนวคิด Police’s Home

นอกจากนี้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ กล่าวว่า เวลาที่เหลือของตนในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นับตั้งแต่วันนี้ (14 ม.ค. ถึง 30 ก.ย. 67) เป็นเวลา 261 วันนั้น อยากจะออกไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจลูกน้องในโรงพักที่อยู่ไกลออกไป เพื่อดูแลแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่อย่างทั่วถึง และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ ทุกพื้นที่

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: