Connect with us

News

รับฟรี!! เฉพาะผู้สูงอายุ​ กลุ่มติดเตียง กลั้นขับถ่ายไม่ได้​!!!

Avatar

Published

on

สปสช.เพิ่มสิทธิบัตรทอง แจกฟรี! ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 3 ชิ้นต่อคนต่อวัน แผ่นรองซับฯ กลุ่มติดเตียง กลั้นขับถ่ายไม่ได้

ผู้​สื่อข่าว​โต​โจ้​นิว​ส์ราย​งานว่า​ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบบรรจุ ‘ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย’ ให้เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สำหรับคนไทยทุกคน โดยมีผลตั้งแต่ 2 พ.ค. 65 เป็นต้นไป เพื่อดูแลผู้ที่อยู่ในภาวะติดบ้าน ติดเตียง กลุ่มที่มีปัญหาการกลั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ ไม่จำกัดอายุ โดยสนับสนุนจำนวน 3 ชิ้น/วัน/คน ตามคำแนะนำของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

สำหรับงบประมาณจะใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (กปท.) โดยให้หน่วยบริการ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณตามกลุ่มเป้าหมายที่มีแผนดูแลรายบุคคล เป็นการรับงบประมาณเพิ่มเติมจากอัตราเดิมที่ได้รับ

สิทธิประโยชน์นี้จะช่วยให้กลุ่มดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือน ซึ่งที่ประชุมยังให้เพิ่มรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย เช่น แผ่นรองซับ ผ้าอ้อมทางเลือก เป็นต้น เน้นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ผู้มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมการใช้สิทธิบัตรทองได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางไลน์ สปสช. @nhso

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: