Connect with us

News

ออกประกาศแล้ว!! ให้ปิดพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.66 ถึง 30 ก.ย.66

Published

on

อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา ประกาศให้ปิดเส้นทางเดินป่าระยะไกลยอดเขาพนมเบญจา  ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า ประกาศอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา เรื่อง  ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา บริเวณเส้นทางเดินป่าระยะไกลยอดเขาพนมเบญจา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 นั้น

อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และเพื่อให้การบริการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาลและความสามารถในการรองรับได้ของทรัพยากร เปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัว

รวมทั้งมีความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

ประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ข้อ 3

จึงขอประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา ประจำปี พ.ศ. 2566 บริเวณเส้นทางเดินป่าระยะไกลยอดเขาพนมเบญจา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา ยังคงเปิดการท่องเที่ยวบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ และปฏิบัติงานตามภารกิจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สามารถติดต่อราชการได้ตามปกติ

#เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆ อย่าลืมกดติดตามพวกเรา TOJO NEWS

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: