Connect with us

News

น่าห่วง? เงินเฟ้อต่ำเกินไป มีผลให้ GDP เติบโตต่ำ ประชาชนรายได้ต่ำ และยากจนลง

Published

on

GDP เติบโตต่ำ ระบบเศรษฐกิจตัน ไม่เติบโต “สุชาติ” ชี้ ประชาชนรายได้ต่ำ และยากจนลง

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช ศาสตราจารย์เศรษฐศาสตร์มหภาค และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า รายงานเงินเฟ้อเดือนมกราคม 2567 แสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อรวม (headline inflation) ติดลบเป็นเดือนที่ 4 คือ -1.11% และเงินเฟ้อไม่รวมอาหารและพลังงาน (Core inflation) คือ +0.52 เงินเฟ้อทั้ง 2 แบบนั้น ต่ำเกินไปมาก แสดงถึงระบบเศรษฐกิจมีปัญหา ไม่เจริญเติบโต ประชาชนมีรายได้ต่ำ

โดยแบงก์ชาติเคยเสนอคณะรัฐมนตรีไว้ว่า จะตั้งเป้าหมายเงินเฟ้อรวม ในกรอบ 1-3% แต่วันนี้เงินเฟ้อทั้ง 2 แบบ ต่ำกว่ากรอบอย่างมาก น่าจะต้องมีผู้รับผิดชอบ อีกทั้งการที่รัฐบาลดูแลราคาน้ำมันและไฟฟ้านั้น เป็นเงินไม่มากเมื่อเทียบกับขนาด GDP, จึงมีผลน้อยมากต่อเงินเฟ้อ แต่ดอกเบี้ยที่สูงเกินไป ทำให้มีปริมาณเงินบาทน้อยเกินไปในระบบเศรษฐกิจนั้น มีผลอย่างมาก ซึ่งทำให้เงินเฟ้อต่ำเกินไป มีผลให้ GDP เติบโตต่ำ ประชาชนรายได้ต่ำ และยากจนลง
ทั้งนี้เงินเฟ้อติดลบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มาเป็นเดือนที่ 4 แล้ว เป็นผลมาจากดอกเบี้ยแบงก์ชาติที่สูงเกินไปมาก ซึ่งทำให้ (1) การลงทุนเอกชน(I) ลดลง, การบริโภคของประชาชน(C) ลดลง; และ (2) ค่าเงินบาทแข็งเกินไป ทำให้การส่งออกและท่องเที่ยว(X) น้อยกว่าที่ควรจะเป็น ทั้งหมดทำให้ GDP เติบโตต่ำมานานมาก เพราะทั้ง 3 ตัวแปรบวกกันอยู่ในสมการ GDP = C+I+G+(X-M)
โดยแบงก์ชาติคงต้องลดดอกเบี้ย,ต้องเพิ่มปริมาณเงิน (QE), ทำให้ปริมาณเงินบาทเพิ่มขึ้น จึงจะทำให้ตัว C,I,เพิ่มขึ้น,ปริมาณเงินบาทที่เพิ่มขึ้นยังทำให้ค่าเงินบาทอ่อนลง ซึ่งไปเพิ่มตัว X อีกด้วย ทั้ง 3 ตัวแปร จะทำให้ GDP เพิ่มขึ้น ประชาชนมีรายได้มากขึ้น ประเทศจึงจะมีอนาคต สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้มากขึ้น แบงก์ชาติควรช่วยรัฐบาลฟื้นเศรษฐกิจ ให้ประชาชน พ้นจากความทุกข์ยาก

“ในปี 2023 เงินเฟ้ออินโดนีเซีย = 2.9%, เวียดนาม = 3.4% ทำให้ทั้งอินโดนีเซียและเวียดนาม มีปริมาณเงินมากเพียงพอ, ทำให้ GDP เติบโตกว่า 5% อัตราเงินเฟ้อที่เหมาะสมของไทยก็เช่นเดียวกัน ควรอยู่ระหว่าง 3-4% เงินเฟ้อที่ต่ำกว่า 3% จึงน่าจะต่ำเกินไป แบงก์ชาติไม่ควรใช้เรื่อง headline หรือ core inflation มาแก้ตัวเพราะทำให้ประชาชนสับสน เงินเฟ้อทั้ง 2 แบบนั้น ต่ำเกินไปทั้งคู่” ศ.สุชาติกล่าว

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: