Connect with us

News

ด่วน! สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ ปม “ลาซาด้า” แล้ว!!

Avatar

Published

on

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย แถลงการณ์เผย การทำโฆษณา ต้องไม่ ยุยงต่อต้านสังคม ไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดูหมิ่นบุคคลหรือกลุ่มบุคคล แสดงรูปแบบใดๆของการเหยียด

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ระบุว่า ตามที่เป็นข่าวเหตุการณ์สร้างปัญหาและความรู้สึกเชิงลบจากการกระทำเกี่ยวกับงานโฆษณาสื่อสารการตลาดหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ภาพ เสียง หรือคำพูดที่ไม่เหมาะสม ผ่านช่องต่างๆ ทั้งสื่ออิเล็กโทรนิค โซเชียลมีเดียหรือสื่อปกติทั่วไปนั้น สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยเพื่อนสมาชิกมีความเป็นห่วงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวที่จะบั่นทอนเกียรติและศักดิ์ศรี ความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือที่มีต่อภาพรวมของธุรกิจและบุคลากรในอุตสาหกรรมโฆษณา สมาคมฯจึงขอแสดงจุดยืนดังต่อไปนี้
สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย สนับสนุนการทำงานด้านการสื่อสารการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์อันเป็นเลิศพร้อมด้วยจรรยาบรรณที่ดี บนหลักการพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา ทั้ง 3 ส่วน ได้แก่

  1. การโฆษณาทุกชิ้นต้องถูกกฎหมาย มีเกียรติ ซื่อสัตย์ และนำเสนอความจริง
  2. การโฆษณาไม่ควรมีความขัดแย้งกับศีลธรรมอันดีและระเบียบสังคม ในการสร้างสรรค์งานโฆษณา ควรกระทำด้วยการตระหนักถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ภายใต้หลักของการแข่งขันที่ยุติธรรม ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในวงการธุรกิจ
  3. การโฆษณาต้องไม่ทำให้สาธารณชนเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจในการโฆษณา
    ทั้งนี้ สมาคมโฆษณาฯ ระบุว่า การกระทำใด ๆ ที่ปราศจากความรับผิดชอบ ยุยงต่อต้านสังคม ไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดูหมิ่นบุคคลหรือกลุ่มบุคคล แสดงรูปแบบใดๆของการเหยียดหรือเลือกปฎิบัติ ถือเป็นการกระทำที่ปราศจากรสนิยมและความตั้งใจอันดี สร้างความเสียหายต่อวิชาชีพ สังคมและผู้บริโภคมีสิทธิพิจารณาความเหมาะสมที่จะยุติการสนับสนุนต่อไป ผู้ทำหน้าที่ผลิตชิ้นงานหรือบริษัทตัวแทนโฆษณา ตลอดจนนักการตลาดผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกิจกรรมการตลาดของแบรนด์และผลิตภัณฑ์ สมควรจะแสดงความรับผิดชอบอย่างเปิดเผยและจริงใจโดยทันที

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: