Connect with us

News

ด่วน! ออกคำสั่งแล้ว มีผลทันที ให้นายอำเภอสัตหีบไปช่วยราชการ !!

Avatar

Published

on

คำสั่งกรมการปกครอง เด้ง นายอำเภอสัตหีบ ช่วยราชการ เซ่นปมไฟไหม้ผับ

ผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ลงนามคำสั่งกรมการปกครอง เรื่องให้ข้าราชการช่วยราชการ โดยเนื้อหาระบุว่า “เพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2545 จึงให้ ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน ตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ช่วยราชการที่กรมการปกครอง

โดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ที่วิทยาลัยการปกครอง เป็นการประจำ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: