Connect with us

News

หนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด!! บันทึกข้อความ​ ให้​ สธ.ทุกจังหวัด​ ​เตรียมตัว!!

Avatar

Published

on

ชมรมแพทย์ชนบท เผยเอกสาร​ สธ.ตีหัวแดง​ ด่วนที่สุด​ ให้ สธ.ทุกจังหวัด เตรียมพร้อมรับโควิด-19 ระลอกใหม่

ผู้​สื่อข่าว​โต​โจ้​นิว​ส์ราย​งานว่า​ เพจเฟซบุ๊กชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ภาพหนังสือราชการ ปั๊มตัวแดง “ด่วนที่สุด” ของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมข้อความระบุว่า “ส่งสัญญาณเตือน เตรียมพร้อมรับโควิด-19 ระลอกใหม่

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ถึง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขต ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ให้หน่วยบริการสุขภาพในสังกัด เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ การระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่มีแนวโน้ม ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ เตรียมสำรองเตียง เตรียมรับผู้ป่วยหนักและการรับส่งต่อ ขอประชาชนอย่าได้ประมาท”

โดยหนังสือดังกล่าวเป็นเอกสารบันทึกข้อความปั๊มตัวแดงกำกับ พร้อมระบุว่า “ด่วนที่สุด” บันทึกข้อความ ส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร. xxxxxxxxx สธ 0207.04/1566 วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เรื่อง การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การติดเชื้อโควิด 1

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 – 13

จากสถานการณ์การรายงานผู้ป่วยโควิด 19 ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าผู้ติดเชื้อโควิด 19 มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มขึ้น หน่วยบริการสุขภาพประจำต้องเตรียมความพร้อมในการรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่งสูงขึ้นเพื่อให้การให้บริการรักษาพยาบาล รวมทั้งมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มีประสิทธิภาพ ผู้ให้บริการและผู้รับบริการปลอดภัย ประชาชนได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

กระทรวงสาธารณสุข เห็นควรแจ้งสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อม ดังนี้

สื่อสารให้บุคลากรทางการแพทย์ได้รับทราบสถานการณ์และผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการและระมัดระวังป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ(Universal Precaution)

สำรวจและเตรียมความพร้อมด้านยา เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เตรียมความพร้อมในการสำรองเตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้ป่วยที่มีอาการหนัก

เตรียมความพร้อมและซักซ้อมระบบการส่งต่อผู้ป่วย
เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับบุคลากร รวมทั้งประชาชนอย่างครอบคลุม และเป็นไปตามความสมัครใจ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ

บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อว่างแผนในการควบคุมป้องกัน การแพร่ระบาด
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: