Connect with us

News

ใครจนรีบแจ้งเลย!! รัฐบาล​ เปิดแผน! แก้จน​คนไทย!!

Avatar

Published

on

อนุพงษ์​ เผย​ การขับเคลื่อนแก้จน​ ใช้กลไก ศจพ. อำเภอ นำโดยนายอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ​ ประชาชนที่ตกสำรวจให้แจ้งทันที

ผู้​สื่อข่าว​โต​โจ้​นิว​ส์ราย​งานว่า​ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกลไก ศจพ. ซึ่งได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไข ครัวเรือนที่ได้รับการสำรวจปัญหา (Re X-ray) จากข้อมูลในระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า หรือ TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform) จำนวน 652,564 ครัวเรือน โดยมีประชาชนที่ตกเกณฑ์ในมิติต่าง ๆ รวม 5 มิติ

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวว่า ในขณะนี้กลไก ศจพ. อำเภอ นำโดยนายอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ได้ดำเนินการบูรณาการร่วมกับทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาดำเนินการช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายแล้วทั้งสิ้น 581,549 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 89.12 จำแนกเป็นรายมิติได้แก่ มิติสุขภาพ 130,844 ครัวเรือน จำนวนกว่า 2,400 โครงการ มิติความเป็นอยู่ 124,757 ครัวเรือน กว่า 2,100 โครงการ มิติการศึกษา 131,357 ครัวเรือน กว่า 1,900 โครงการ มิติรายได้ 276,727 ครัวเรือน กว่า 7,900 โครงการ และมิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ 1,998 ครัวเรือน กว่า 500 โครงการ และในขณะนี้นายอำเภอทุกอำเภอยังคงดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบูรณาการทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่เข้าให้ความช่วยเหลือ โดยจะเร่งดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ภายในปีงบประมาณ 2565 แต่หากยังมีปัญหาต่อเนื่องก็จะมีการพัฒนาและแก้ไขต่อไป

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ต้องขอขอบคุณทุกกระทรวงที่ร่วมกันทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน เพราะปัญหาของประชาชนเป็นสิ่งที่รอไม่ได้ และจะทำโดยกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งไม่ได้ จะต้อง “เร่ง” และ “ร่วม” การแก้ไขปัญหาโดยมีศูนย์ขจัดความยากจนอำเภอเป็นศูนย์กลางบูรณาการทุกกระทรวง

แต่ถึงอย่างไร สำหรับครัวเรือนหรือพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้ถูกสำรวจหรือตกหล่นยังไม่มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ สามารถแจ้งได้ที่ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: